Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

ECDL certifikace

Od září 2022 nabízíme naším žákům možnost absolvovat přímo ve škole certifikační zkoušky z vybraných ECDL modulů. Nejúspěšnějším účastníkem je Jiří Jancek (E3), kterému se v poměrné krátké době podařilo složit zkoušky již z 5 modulů.

Sám student Jancek k vzdělávání a získání certifikátů uvádí: „Na obor Opravář Zemědělských Strojů jsem nastoupil v září roku 2017. Po dobu studia jsem měl nadprůměrné výsledky a spolu s pár dalšími šikovnými žáky jsme byli druhá nejlepší třída na škole podle průměrného prospěchu. Z oboru OZS jsem vyšel s výučním listem a vyznamenáním. Chtěl jsem jít přímo na nástavbu Provozní elekronika, ale bylo mi řečeno, že na to musím mít absolvovaný obor se zaměřením na elektro. Proto jsem nastoupil na COPT Kroměříž do 2. ročníku oboru Elektrikář. ECDL jsem si rozhodl udělat, abych zlepšil své šance na uplatnění v lepších pracovních pozicích. Šikovný můžete dnes být jak chcete, ale když na to nemáte doklad, tak vás personalisté lehce přehlédnou“.

Blahopřejeme též ke skvělým výsledkům a ať se daří ve studiu!