Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Doučování žáků – realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž je partnerem projektu – DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a také z EU.

Další informace: https://www.edu.cz/…n-doucovani/