Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Doplňovací volby do školské rady

OZNÁMENÍ
Ředitel Střední školy – Centra odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539/3 vyhlašuje:

doplňovací volby do školské rady

z řad zákonných zástupců nezletilých a zletilých žáků, které se uskuteční v úterý, 26. 4. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin v budově školy.

Návrhy kandidátů na členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků je možno podávat písemně na sekretariátu ředitele školy do 15. 4. 2022 – 10:00 hod.

Oznámení
530.39 kB