Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Doplnění k výzvě Krajské hygienické stanice k výskytu onemocnění COVID-19

doplnění k výzvě

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, vzhledem k četným dotazům týkajících se rizika onemocnění COVID-19 v jednotlivých regionech Itálie sdělujeme následující: V rámci předběžné opatrnosti považujeme celou Itálii za rizikovou oblast. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách (www. khszlin.cz) dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali. Prosím mějte trpělivost, vzhledem ke končícím jarním prázdninám ve Zlínském kraji jsou jednotlivé linky přetížené.

Mgr. Ivana Lukašíková

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ID datové schránky: xwsai7r tel.: 577 006 733 mob.: 724 292 190 www.khszlin.cz