Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Digitalizujeme školu – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž je partnerem projektu – DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a také z EU.

Další informace: https://www.edu.cz/…ni-propasti/