Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Desítka okolo komína

V závěru tropických květnových dnů se naši zástupci zúčastnili sportovního setkání v areálu Fatry Napajedla. Charitativní běh „Desítka okolo komína“ se koná pravidelně už několik let a je pro nás velkou ctí moci podpořit svou účastí takový projekt. Společně s Fatrou Napajedla realizujeme spolupráci na praxích a pracovních stážích našich žáků a jsme velmi rádi, že tato spolupráce bude pokračovat i v příštím roce. Fatra Napajedla podpořila rozvoj výuky technických předmětů předáním šeku v hodnotě 20 000 Kč, který přímo během slavnostního závěru celé sportovní akce převzal osobně ředitel školy Ing. Bronislav Fuksa. Děkujeme!