Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Den učitelů 2023

Jako každý rok, oslavili zaměstnanci SŠ-COPT Kroměříž narození Jana Ámose Komenského (28. března). Toto datum je spjaté s Dnem učitelů v ČR. Proto jsme využili blížící se Velikonoce a dny, kdy žáci mají prázdniny, a společně vyrazili na hotel Šaumburk do Rajnochovic. Po příjezdu měli účastníci volný program, aby se odprosili od každodenních starostí a navodili příjemnou náladu na společný večer. Mohli se vydat na nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů – Kelčský Javorník, případně na zříceninu hradu Šaumburk a nebo trávili čas dle svých zájmů a představ. Večer se pak všichni sešli na společném posezení a nálada byla skvělá. Nejprve vystoupil s proslovem ředitel školy, ing. Bronislav Fuksa. Poté následoval volný program doplněný výtečným rautem a hudbou. Celý hotel vřel do pozdních nočních hodin. Ráno následovala snídaně a společná fotografie. Na takto strávené dny budeme jistě dlouho vzpomínat.