Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Den otevřených dveří Mubea

V předvánočním čase, ve čtvrtek 12. 12. 2019 se žáci z tříd E1, E2, MS1 a ME2 naší školy zúčastnili akce „Den otevřených dveří“ firmy Mubea s.r.o. Prostějov. Byli seznámeni s výrobním programem firmy, prakticky zhlédli výrobu a byly jim představeny nové, moderní trendy výroby v praxi. Firma seznámila žáky a nabídla jim účast ve svém stipendijním programu, který je součástí vzdělávání a výchovy budoucích perspektivních zaměstnanců. Žáci se účastnili i soutěží, které firma pro žáky škol připravila. V rámci těchto soutěží dosáhli žáci naší školy předních umístění a byly jim předány věcné ceny. Pro zájemce o studentská stipendia ve spolupráci se společností MUBEA více informací zde: https://www.pracemubea.cz/studenti-zaci/ Ing. Jiří Korda