Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

ČEZ

Dne 31.05. 2024 proběhla v areálu školy SŠ COPT Nábělkova jako partnerská škola se Skupinou ČEZ pod vedením pí. Bc. Bílikové a servisní divize ukázka pracovní činnosti techniků. Technici předvedli zkratovací soupravy nízkého a vysokého napětí, ochranné pomůcky, vysokozdvižnou plošinu s košem a byla i vysvětlena pracovní činnost techniků v terénu.

Žákům studijních oborů elektro se dostalo i nabídky pracovní činnosti v ČEZ

Kosař Jiří, Mgr.