Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Český červený kříž

Dnes naši školu navštívily dobrovolnice z Českého červeného kříže s přednáškou o dárcovství krve a registru dárců kostní dřeně. Děkujeme za spoustu zajímavých informací a pozitivní atmosféru. Těšíme se na příští setkání!