Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Budujeme nové učebny pro prezenční i online výuku

Přijďte se podívat… V pátek 1. a 2.12. 2023 v rámci Dnů otevřených dveří školy můžete shlédnou naše čtyři nově vybudované učebny pro prezenční i on-line výuku. Tyto třídy byly koncipovány jako velké centrální učebny podporující skupinové učení, s výukou založenou na experimentu, motivaci, tvorbě vlastních myšlenek, názorů a diskuzí. To v žácích rozvíjí sebevědomí a buduje jejich zdravou osobnost.