Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Budoucnost vzdělávání řidičů

Dne 20.10.2023 proběhla v O2 Universu Praha odborná konference pořádaná Ministerstvem dopravy a Asociací autoškol ČR zaměřená na výcvik a vzdělávání řidičů. Hlavním cílem konference bylo seznámení co nejširší skupiny učitelů autoškol a zkušebních komisařů s aktuální novelou Zákona č. 247/2000 Sb. O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, která přináší největší změny v systému vzdělávání řidičů za posledních 20 let.

Konferenci zahájil ministr dopravy Martin Kupka. Asociaci autoškol ČR vedl její předseda Aleš Hořčička. Konference zhodnotila aktuální stav českého autoškolství. Byla projednána novela legislativy od 1.1. 2024 – L17, Řidičský průkaz na zkoušku. Účastníci byli seznámeni s prováděcí vyhláškou účinnou od 1.1. 2024. Byly představeny webové stránky Besip.cz, jako nástroj pro seznámení řidičů s novelou a novým bodovým systémem – odkaz

V závěrečné části vize budoucnosti vzdělávání řidičů byla prezentována nová závěrečná zkouška a výuka.

Zhodnocení konference Budoucnost vzdělávání řidičů 2023 můžete shlédnout ve 3minutovém videu zde

Gajdoš Josef, Ing., Bc.