Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Bioenergetické centrum

Dne 2. května 2024 třída instalatérů 1. ročníku navštívila obec Roštín a její BIOENERGETICKÉ CENTRUM, které centrálně zásobuje teplem a teplou vodou domácnosti obce obnovitelným zdrojem energie.