Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Beseda Úřadu práce Kroměříž

Dne 1. 4. 2022 se naši žáci zúčastnili besedy se zaměstnanci úřadu práce na téma: Pracovněprávní minimum. Beseda se nesla ve velmi přátelském duchu, žáci měli četné dotazy, které jim byly zodpovězeny. Znalosti této problematiky žáci využijí ve svém osobním i profesním životě.

Páleníčková Yveta, Ing.