Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Autoopravář junior - krajské kolo 2024

Dne 27. února 2024 proběhlo krajské kolo soutěže Autoopravář junior v kategorii AUTOTRONIK v areálu Školícího střediska ŠKODA-PAULUS. Do soutěže se zapojili žáci automobilních škol z Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje.

Soutěžící plnili 7 praktických úkolů na specializovaných pracovištích.

Poznávací část soutěže proběhla na pracovištích, kde soutěžící museli správně identifikovat jednotlivé součástky automobilů.

Teoretické znalosti soutěžících prověřil závěrečný test.

Nejlepších výsledků ve Zlínském kraji dosáhl Marek ČERNOHORSKÝ, který postupuje do celostátního finále.

Tato soutěž proběhla za významné pomoci generálních partnerů, kterými byly firmy Škoda Auto a.s., AUTOSHOP PAULUS spol. s.r.o., AD TECHNIK, BOSCH, DEGAS, SAG, LKQ, AUTO KELLY a SWISS AUTOMOTIVE.

Gajdoš Josef, Ing., Bc.