Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Automobileum 2023

Ve dnech 15. 5. a 16. 5. 2023 se družstvo školy ve složení Erik VALÁŠEK, Roman HOŘÁK, Ondřej ŠIŠKA a Tomáš KUNČAR se účastnilo celorepublikové dopravní soutěže Automobileum 2023 pořádané v Hradci Králové.

Teoretická část probíhala první den v prostorách učeben Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vocelova.

Soutěžní disciplíny prověřily znalosti ze zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích formou testů na počítačích. V další části soutěže probíhalo rozpoznávání druhů provozních kapalin, identifikace parametrů pneumatik a náhradních dílů vozidel.

Řidičské dovednosti soutěžících se druhý den odehrávaly na polygonu S-DRIVE.

Týmová práce družstva byla prověřována při výměně pneumatik na vozidle, fyzické dispozice prověřila jízda zručnosti na koloběžce a ovládáním vozidla v nízké rychlosti (vozidlo soutěžící tlačili) po vyznačené trati.

Družstvo muselo prokázat své řidičské dovednosti v jednotlivých soutěžních disciplínách na vytyčených trasách se suchými i kluznými povrchy. Novou soutěžní disciplínou bylo ovládání elektromobilů. Vrcholem řidičských dovedností bylo řízení nákladního automobilu ve vyznačeném prostoru závodní trasy.

V celkovém pořadí jsme se jako družstvo umístili na 9. místě.

Gajdoš Josef, Ing., Bc.