Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

AT&T Hackathon Junior

AT&T Hackathon Junior je soutěž zaměřená na programování a technologickou kreativitu, která poskytuje mladým studentům příležitost prozkoumat své schopnosti v oblasti IT a vytvořit inovativní projekty. V letošním roce se pět žáků oboru Mechanik elektrotechnik ve složení Jiří Smolinka, David Sedlařík, Vojta Hloušek, Pavel Pacourek a Jiří Červík zúčastnilo této prestižní soutěže a předvedlo své dovednosti v oblasti programování a nových technologií. Jejich společný projekt byl zaměřen na vývoj inovativního parkovacího dopravního modelu, který by pomáhal optimalizovat způsob obsazení parkovacích míst včetně návrhu interaktivní aplikace. Soutěž jim poskytla cenné zkušenosti a naučila je hodnotné dovednosti, které můžou využít i v budoucím profesním životě.

Doležal Martin, Mgr. & Mgr.