Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Aktuální ročník SOČ

Na letošní školní rok 2019/2020 připadá 42. ročník soutěže SOČ. Záštitu nad zdárným průběhem převzala předsedkyně Akademie věd ČR, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
Na základě usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen nouzový stav, však Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrušilo všechny soutěže do konce školního roku 2019/2020.
Vzhledem k této skutečnosti nepřišla na naši školu, která je garantem dílčího okresního kola pro 5 různých oborů, ani jedna přihláška práce. Toto kolo bylo tedy zrušeno.

I přes výše uvedené rozhodnutí MŠMT bylo následně vedením SOČ rozhodnuto o on-line formě konání letošního ročníku v upravených propozicích a novém harmonogramu:

  • okresní přehlídky SOČ: duben 2020
  • Krajské přehlídky SOČ: do 15. května 2020
  • Celostátní přehlídka SOČ: 10.-14. června 2020

Letošní ročník má tedy netradiční průběh a koná se ve specifických podmínkách. I v tomto roce má však naše škola, ukončení dílčího okresního kola v HOLEŠOVĚ, postupujícího do kola krajského.

Je jím Ondřej Budín s prací „Cesta k IPv6-only síti SŠ-COPT Kroměříž“. Chtěl bych Ondřeje pochválit, jak si s nelehkou situací letošního ročníku poradil. Gratuluji k postupu a přeji hodně štěstí v krajském kole.