Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Adaptační kurz prvních ročníků 2023

Máme za sebou první týdny nového školního roku 2023/2024. Žáci prvních ročníků se postupně seznamují se svými učiteli a mistry. Se svými spolužáky a třídními učiteli měli možnost se poznat na adaptačním kurzu, který probíhal v rámci dvou turnusů ve dnech 5.–7. září 2023 pod vedením Mgr. Pavla Daňka. Skvělý program pro naše studenty připravili Bc. Jakub Hřib a jeho tým z Atletiky Holešov, z. s., za což jim patří naše obrovské díky.

Prvního turnusu (5.–6. 9.) se účastnili žáci studijních oborů a učebního oboru Instalatér. Druhého (6.–7. 9.) pak žáci zbývajících oborů učebních. Veškeré aktivity probíhaly v rekreačním areálu Pod Šaumburkem a jeho okolí. Počasí nám přálo, a tak si žáci vyzkoušeli např. vaření kotlíkového guláše, lanovou dráhu či nejrůznější aktivity zaměřené na budování důvěry a vztahů v třídním kolektivu. Novinkou byly také aktivity zaměřené na rozvoj kompetence k sebeobraně.

Děkujeme všem zúčastněným studentům, jejich třídním učitelům, členům Atletiky Holešov i zaměstnancům rekreačního areálu Pod Šaumburkem za příjemný průběh adaptačního kurzu 2023/2024.

Spáčilová Kamila, Mgr.