Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

ABB roboti na SŠ-COPT Kroměříž

Dne 8.3. 2023 si u nás v SŠ-COPT v Kroměříži dali dostaveníčko 2 roboti ABB. Šlo o praktický workshop s kolaborativním robotem a průmyslovým robotem.

Prvního kolaborativního robota dovezli produktový manažer Ing. Pavel Grečner, lektorka Bc.Klára Zinková z Prahy a druhého robota lektor Ing. Martin Kantor z Ostravy. Během 6 vyučovacích hodin si přes 50 žáků naší školy si vyzkoušelo pracovat a programovat skutečného robota. Flexpendant (ovládací panel pro robota i zároveň programovací zařízení) jim usnadňoval snadnější komunikaci s robotem a nastavit správnou polohu i pohyby robota. Žáci se dotazovaly na funkce robotů a vše si i mohli prakticky vyzkoušet.

Samozřejmostí bylo, že po ukončení workshopu se roboti uvedli do přesně naprogramované polohy k přepravě v cestovním kufru.

Děkujeme firmě ABB za návštěvu s praktickým seznámením s oběma typy robotů.

Vrzalík Václav, Ing.