Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

42. ročník SOČ 2020

Mimořádného úspěchu dosáhl v krajském kole letošního ročníku SOČ náš student Ondřej Budín, který se svou prací „Cesta k IPv6-only síti SŠ-COPT Kroměříž“ v kategorii „INFORMATIKA“ zvítězil a postoupil tak do celostátní přehlídky!

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Pokud se student umístí v SOČ na předních místech, má otevřené dveře k dalšímu studiu a pro některé z řešitelů je úspěch i startem k budování vědecké kariéry.

SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory jsou zastoupeny jak humanitní, tak i odborné oblasti, takže vyhovuje studentům všech typů středních škol.

SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Soutěžící prokazuje zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkouší i obhajobu své práce před odbornou porotou. Rozvíjí se tak i prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. Ti nejlepší řešitelé celostátního kola jsou pak vysláni na zahraniční soutěže.

Průběh letošního ročníku SOČ narušila stejně jako další akce současná mimořádná situace v Česku. Při platném nouzovém stavu tak reálně hrozilo, že studenti vůbec poprvé v historii nebudou moci obhájit před porotou své práce, na kterých mnozí pracovali od začátku školního roku.

Celostátní vedení SOČ rozhodlo, že pro tento ročník budou všechna postupová kola realizována elektronicky. Obhajoby prací na úrovni okresního, krajského kola proběhly online s využitím fóra SOČ https://www.soc.cz/…utezici-soc/.

Stejným způsobem proběhne zcela určitě i celostátní přehlídka SOČ: 13.-14. června 2020. Tak držme palce!

181Budin
130.81 kB