Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Za poznáním o Arnoštu Lustigovi

V pátek 9. 12. 2022 se žáci tříd PTE1, PTE2 a MS4 za doprovodu Mgr. Ingrid Kandusové Chytilové a Mgr. Kamily Spáčilové zúčastnili projekce dokumentárních filmů s názvem „Arnošt Lustig – devět životů“. Žáci tak měli možnost se touto formou seznámit s autorem, který je známý především jako představitel literatury holokaustu. Jedinečná osobnost, která se přes to všechno snažila ve svých příbězích poukázat na životní hodnoty a smysl lidské existence. Hodinový snímek zavedl žáky do období 30. a 40. let 20. století, kdy historické události zasahují do života rodiny Arnošta Lustiga. Po skončení projekce dostali žáci prostor k dotazům.

Věříme, že získané poznatky žáci využijí u maturitní zkoušky z českého jazyka.

Kandusová Ingrid, Mgr.