Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

V pondělí 30. ledna 2023 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 20 vybraných žáků, kteří si mohli důkladně prověřit své znalosti jak v části gramatické, tak v samostatném písemném tvůrčím projevu libovolného žánru na téma: „Čeho bych chtěl v životě dosáhnout“.

I přesto, že gramatická část byla obzvláště náročná, dokázali se přítomní žáci s jednotlivými úkoly úspěšně vypořádat.

Individuální zpracování tématu: „Čeho bych chtěl v životě dosáhnout “ vykreslilo představy žáků o jejich vysněné budoucnosti. Bylo jasně patrné, jak moc je pro ně toto téma důležité, vysoké hodnocení si kromě hlavní myšlenky získala i originalita jednotlivých textů.

S výsledkem 42 bodů z 50 se na prvním místě umístil Jan Mařák (ME2), na druhém místě Stanislav Martinák se 40 body (PTE1) a třetí příčku získal se 37 body Adam Míča (ME3).

Jan Mařák a Stanislav Martinák budou rovněž reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce na Gymnáziu Kroměříž.

Vítězům srdečně blahopřejeme a všem zúčastněným žákům děkujeme zejména za kvalitní výsledky, kterými rozhodně naší škole ostudu neudělali.

Kandusová Ingrid, Mgr.