Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímačky nanečisto

Uchazečům, kteří odevzdají do 28. 2. 2020 přihlášku ke studiu na SŠ-COPT Kroměříž bude nabídnuta možnost vyzkoušet si „přijímačky nanečisto“, které se konají dne 18. 3. 2020 od 8:00.

Zájemci se mohou přihlašovat elektronicky (dle pokynů) od 2. – 16. března 2020.