Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
LAC

LAC

Laboratorní cvičení 

1
2
3
4
5
6
7
8
Úroveň 5 - Základy kreslení v CAD systému

Úroveň 5 - Základy kreslení v CAD systému

V této galerii jsou náčrty složitějších součástí vhodné pro pokročilé.

LAC » Didaktické pomůcky
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 21.10.2011 20:33  
 
Úroveň 4 - Základy kreslení v CAD systému

Úroveň 4 - Základy kreslení v CAD systému

V této galerii jsou náčrty složitějších součástí vhodné pro mírně pokročilé.

LAC » Didaktické pomůcky
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 20.10.2011 21:30  
 
Úroveň 3 - Základy kreslení v CAD systému

Úroveň 3 - Základy kreslení v CAD systému

V této galerii jsou náčrty jednoduchých strojních součástí vhodné pro mírně pokročilé.

LAC » Didaktické pomůcky
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 18.10.2011 12:26  
 
Úroveň 1 - Základy kreslení v CAD systému

Úroveň 1 - Základy kreslení v CAD systému

V této galerii jsou náčrty jednoduchých strojních součástí vhodné pro začátečníky.

LAC » Didaktické pomůcky
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 16.10.2011 23:29  
 
Úroveň 2 - Základy kreslení v CAD systému

Úroveň 2 - Základy kreslení v CAD systému

V této galerii jsou náčrty jednoduchých strojních součástí (kreslené pomocí transformace prvků)

LAC » Didaktické pomůcky
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 16.10.2011 23:29  
 
CNC stroje ve strojírenské výrobě

CNC stroje ve strojírenské výrobě

Nasazení CNC strojů ve strojírenské výrobě znamená nárůst nároků na zpracování počítačových dat. V praxi se uspořádání podniku projevuje velkým množstvím vazeb. Řetězec začíná v konstrukci, kde se při návrhu uplatňují jak přímo programy pro tvorbu geometrie výrobku a nástrojů – CAD programy, tak i programy pro inženýrské výpočty – CAE programy, z nichž některé pracují přímo na geometrii s CAD programy.

CNC stroje ve strojírenské výroběCNC stroje ve strojírenské výroběCNC stroje ve strojírenské výroběCNC stroje ve strojírenské výroběCNC stroje ve strojírenské výroběCNC stroje ve strojírenské výrobě
LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 16.10.2011 12:44  
Tok informací NC řízení,  druhy číslicově řízených systémů

Tok informací NC řízení, druhy číslicově řízených systémů

Test č.1 Tok informací NC řízení, druhy číslicově řízených systémů

LAC » Testy
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 11.10.2011 22:50  
 
Druhy číslicově řízených systémů

Druhy číslicově řízených systémů

Řídící systémy NC a CNC obráběcích strojů je opět možné rozdělit z hlediska zpětné vazby na - bez zpětné vazby – zadávací signál je převeden na pohyb, přičemž není zpětně hlášena skutečná poloha nebo rychlost pohybujících se částí - se zpětnou vazbou – zadávací signál je stále porovnáván se zpětnovazebním signálem a odchylka zjištěná tímto porovnáváním je poté převáděna na pohyb

Druhy číslicově řízených systémůDruhy číslicově řízených systémůDruhy číslicově řízených systémůDruhy číslicově řízených systémůDruhy číslicově řízených systémůDruhy číslicově řízených systémů
LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 15.9.2011 23:30  
Tok informací NC řízení

Tok informací NC řízení

Číslicově řízené stroje (NC i CNC) jsou charakteristické tím, že ovládání všech funkcí je prováděno řídícím systémem stroje pomocí programu. Všechny údaje potřebné k obrobení součásti na požadovaný tvar a s požadovanou přesností jsou při číslicovém řízení předem připraveny ve formě čísel. Tato čísla v určitém kódu, srozumitelném pro řídící systém stroje jsou pak zaznamenána na nosič informací, který aktivizuje a řídí silové a ovládací prvky stroje a následně probíhá výroba součásti.

Tok informací NC řízeníTok informací NC řízeníTok informací NC řízeníTok informací NC řízeníTok informací NC řízeníTok informací NC řízení
LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 14.9.2011 23:06  
Úvod do předmětu

Úvod do předmětu

První NC stroje byly vyvinuty na počátku 50. let v Americe. NC je zkratka významu Numerical Control, což znamená „číslicové řízení“. NC stroj je tedy řízen „čísly“ (numericky, číslicově). Řízení stroje se tak neprovádí pomocí šablon, křivkových kotoučů nebo kontaktních kolíků, nýbrž všechny potřebné informace jsou řídícímu systému zadávány ve formě čísel a písmen.

Úvod do předmětuÚvod do předmětuÚvod do předmětuÚvod do předmětuÚvod do předmětuÚvod do předmětu
LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 8.9.2011 23:08  
1
2
3
4
5
6
7
8