Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
STE

STE

Strojírenská technologie 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Svařování elektronovým paprskem

Svařování elektronovým paprskem

Krátká ukázka svařování svařování elektronovým paprskem

STE » Užitečné odkazy
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 22.9.2011 22:24  
 
Svařování laserem

Svařování laserem

Krátká animace svařování laserem

STE » Užitečné odkazy
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 22.9.2011 22:23  
 
Svařování laserem

Svařování laserem

Krátká praktická ukázka svařování laserem

STE » Užitečné odkazy
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 22.9.2011 22:23  
 
Kovářské svařování

Kovářské svařování

Krátká praktická ukázka kovářského svařování

STE » Užitečné odkazy
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 22.9.2011 22:22  
 
Princip odporového svařování

Princip odporového svařování

Krátká detailni ukázka odporového svařování

STE » Užitečné odkazy
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 22.9.2011 22:22  
 
Koroze kovů a slitin

Koroze kovů a slitin

Koroze je rozrušování materiálu vzájemným chemickým nebo fyzikálně chemickým působením materiálu a okolního prostředí, které může být pevné, kapalné nebo plynné. Účinky koroze se projevují změnami vlastností materiálu. Zhoršují se zejména vlastnosti mechanické, materiál křehne, praská a mění se jeho tvar a rozměry. Pouze dokonalá a vhodně zvolená ochrana materiálu prodlužuje více než dvojnásobně životnost strojních součástí. Optimální ochrana nešetří pouze energii a suroviny, ale také lidskou práci.

Koroze kovů a slitinKoroze kovů a slitinKoroze kovů a slitinKoroze kovů a slitinKoroze kovů a slitinKoroze kovů a slitin
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 20.9.2011 22:33  
Způsoby ochrany proti korozi

Způsoby ochrany proti korozi

Korozní rychlost kovových materiálů lze ovlivnit úpravou prostředí, ve kterém korozní děj probíhá. Mezi tyto úpravy patří i použití inhibitorů koroze kovů. Inhibitor je látka, která přidána v malé koncentraci do prostředí snižuje korozní rychlost. Existuje velké množství látek, které mají inhibiční účinky.

Způsoby ochrany proti koroziZpůsoby ochrany proti koroziZpůsoby ochrany proti koroziZpůsoby ochrany proti koroziZpůsoby ochrany proti koroziZpůsoby ochrany proti korozi
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 20.9.2011 22:33  
Pájení a lepení

Pájení a lepení

Pájením získáváme pevné nerozebíratelné spoje součástí ze stejnorodého a často i různorodého materiálu. Spoje získané pájením jsou těsné a vyhovují požadavkům vakuové techniky. Působením kapilární vzlínavosti vyplňuje póry stykových ploch i spáru mezi součástmi. Pájkový kov difunduje do základního materiálu.

Pájení a lepeníPájení a lepeníPájení a lepeníPájení a lepeníPájení a lepeníPájení a lepení
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 9.9.2011 23:25  
Svařování

Svařování

Svařování patří do kategorie nerozebíratelných spojení, při kterém dochází k roztavení přídavného i spojovaného materiálu a k následnému spojení. Součást vyrobená jako svařenec může mít až o 50% nižší hmotnost než součást vyrobená litím.

SvařováníSvařováníSvařováníSvařováníSvařováníSvařování
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 8.9.2011 21:31  
Slévárenství

Slévárenství

Odlitky tvoří převážnou část kovových strojů. Slévárenství je způsob výroby kovových součástí, při kterém roztavený kov vlijeme do formy. Odlitek získaný ztuhnutím kovu ve formě je již buď hotový výrobek nebo se dále mechanicky opracovává. Sléváním vyrábíme předměty velmi složitého tvaru, kterého bychom těžko dosáhly obráběním, tvářením. Odléváním vyrábíme stojany obráběcích strojů, lože, karburátory, bloky motorů, písty spalovacích motorů.

SlévárenstvíSlévárenstvíSlévárenstvíSlévárenstvíSlévárenstvíSlévárenství
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 4.9.2011 23:19  
1
2
3
4
5
6
7
8
9