Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
MECHATRONIKA

Výsledky filtrování dokumentů

Skupina: MECHATRONIKA | Stav dokumentu: Neudán | Autor: Ing. Zdeněk Stavinoha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Digitální učební materiály - Ruční tváření plechů

Digitální učební materiály - Ruční tváření plechů

Sada ,,Tváření kovů, ruční tváření plechu“ je zaměřena v úvodních dokumentech na teorii tváření kovů. V dalších dokumentech vysvětluje jednotlivé technologie tváření kovů běžně používaných v praxi. V dalších dokumentech jsou objasněny technologie ručního tváření plechu. Dále jsou zde nezbytné informace o lepení a především pájení, které je nedílnou součástí klempířské technologie. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 10 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 8 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 2 testy v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování, čímž získá zpětnou vazbu o nabytých vědomostech. Digitální učební materiály sady RTP (VY 32 INOVACE RTP 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 12.11.2013 21:48  
 
Odborné předměty základní

Odborné předměty základní

Maturitní témata

Odborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základní
TCH » Odborné akce
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 22.10.2013 10:56  
Digitální učební materiály - Testy svařování (MAG), bezpečnostní ustanovení

Digitální učební materiály - Testy svařování (MAG), bezpečnostní ustanovení

Sada ,,Testy svařování (MAG)“ je zaměřena na výstupní znalosti z problematiky svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou a základních bezpečnostních ustanovení pro obloukové svařování. Testy mohou být velmi dobrou a vhodnou přípravou ke složení závěrečných zkoušek a získání svářečského průkazu. Testové otázky jsou zpracovány s ohledem na současné požadavky praxe, používané svářecí techniky a technických prostředků. Dle možností a vývojových trendů mohou být testy doplněny nebo modifikovány s ohledem na aktuální podmínky v oblasti svářecí techniky. Sada obsahuje 20 prezentací PowerPointu, které mohou využít studenti ve výuce i jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Každá prezentace obsahuje 15 - 16 testových otázek z problematiky svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou a základních bezpečnostních ustanovení pro obloukové svařování. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování, čímž získá zpětnou vazbu o nabytých vědomostech. Digitální učební materiály sady T-MAG (VY 32 INOVACE T-MAG 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 7.10.2013 21:44  
 
3D tiskárna na COPT Kroměříž

3D tiskárna na COPT Kroměříž

Studenti na základech svých praktických znalostí z oblasti CAD a CAD/CAM systémů tvoří s pomocí 3D tiskárny konkrétní součásti.

3D tiskárna na COPT Kroměříž3D tiskárna na COPT Kroměříž3D tiskárna na COPT Kroměříž
LAC » Informační zdroje
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 10.9.2013 11:05  
Digitální učební materiály - Tepelné zpracování

Digitální učební materiály - Tepelné zpracování

Sada ,,Tepelné zpracování “ je zaměřena na úvodní část předmětu STE v prvním ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o vlastnostech a zkouškách technických materiálů, na které navazují dokumenty týkající se konkrétních technických materiálů, především železných a neželezných kovů. Dále jsou zde nezbytné informace o základech metalografie a tepelném a chemicko-tepelném zpracování ocelí. Další dokumenty jsou zaměřeny na moderní technologie, které jsou v rámci strojírenství zaváděny do technické praxe. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 7 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 7 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 6 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování. Digitální učební materiály sady TZ (VY 32 INOVACE TZ 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 11.5.2013 20:31  
 
Vrtání otvorů na frézkách

Vrtání otvorů na frézkách

V krátké videoukázce je možné zhlédnout vtání otvorů na CNC frézkách

TCH » Didaktické pomůcky
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 18.4.2013 12:43  
 
test 1.ročník TCH

test 1.ročník TCH

Opakování učiva 1.ročníku technologie

TCH » Odborné akce
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 19.3.2013 21:27  
 
Odborné předměty základní 2013

Odborné předměty základní 2013

V tomto souboru najdete tématické okruhy pro odborné předměty základní pro maturitní rok 2013

Odborné předměty základní 2013Odborné předměty základní 2013Odborné předměty základní 2013Odborné předměty základní 2013Odborné předměty základní 2013Odborné předměty základní 2013
TCH » Informační zdroje
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 17.1.2013 07:55  
Odborné předměty speciální 2013

Odborné předměty speciální 2013

V tomto souboru najdete tématické okruhy pro odborné předměty speciální pro maturitní rok 2013

Odborné předměty speciální 2013Odborné předměty speciální 2013Odborné předměty speciální 2013Odborné předměty speciální 2013Odborné předměty speciální 2013Odborné předměty speciální 2013
TCH » Informační zdroje
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 17.1.2013 07:55  
Test 3

Test 3

t

TCH » Návody
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 10.5.2012 09:27  
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9