Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
ELEKTROTECHNIKA

Výsledky filtrování dokumentů

Skupina: MECHATRONIKA | Stav dokumentu: Neudán | Autor: Neudán

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Digitální učební materiály - Technologie soustružení

Digitální učební materiály - Technologie soustružení

Sada ,,Technologie soustružení “ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ v prvním a druhém ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o řezných podmínkách při soustružení, teorie obrábění, dále pak o jednotlivých technologiích a pracovních postupech při soustružení. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 10 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 5 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. . K ověření získaných vědomostí slouží 5 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování. Digitální učební materiály sady TS (VY 32 INOVACE TS 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 28.11.2013 19:49  
 
Digitální učební materiály - Technologie broušení

Digitální učební materiály - Technologie broušení

Sada ,,Technologie broušení “ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGI BROUŠENÍ v druhém ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o řezných podmínkách při broušení, dále pak o jednotlivých technologiích a pracovních postupech při broušení. Další dokumenty jsou zaměřeny na moderní technologie, které jsou v rámci strojírenství zaváděny do technické praxe. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 14 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 6 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. Digitální učební materiály sady TB (VY 32 INOVACE TB 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 28.11.2013 17:46  
 
Digitální učební materiály - Ruční tváření plechů

Digitální učební materiály - Ruční tváření plechů

Sada ,,Tváření kovů, ruční tváření plechu“ je zaměřena v úvodních dokumentech na teorii tváření kovů. V dalších dokumentech vysvětluje jednotlivé technologie tváření kovů běžně používaných v praxi. V dalších dokumentech jsou objasněny technologie ručního tváření plechu. Dále jsou zde nezbytné informace o lepení a především pájení, které je nedílnou součástí klempířské technologie. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 10 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 8 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 2 testy v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování, čímž získá zpětnou vazbu o nabytých vědomostech. Digitální učební materiály sady RTP (VY 32 INOVACE RTP 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 12.11.2013 21:48  
 
Odborné předměty speciální

Odborné předměty speciální

Maturitní okruhy

Odborné předměty speciálníOdborné předměty speciálníOdborné předměty speciálníOdborné předměty speciálníOdborné předměty speciálníOdborné předměty speciální
TCH » Odborné akce
Publikovaný | L Švihel Profil uživatele | 22.10.2013 11:04  
Odborné předměty základní

Odborné předměty základní

Maturitní témata

Odborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základní
TCH » Odborné akce
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 22.10.2013 10:56  
Digitální učební materiály - Testy svařování (MAG), bezpečnostní ustanovení

Digitální učební materiály - Testy svařování (MAG), bezpečnostní ustanovení

Sada ,,Testy svařování (MAG)“ je zaměřena na výstupní znalosti z problematiky svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou a základních bezpečnostních ustanovení pro obloukové svařování. Testy mohou být velmi dobrou a vhodnou přípravou ke složení závěrečných zkoušek a získání svářečského průkazu. Testové otázky jsou zpracovány s ohledem na současné požadavky praxe, používané svářecí techniky a technických prostředků. Dle možností a vývojových trendů mohou být testy doplněny nebo modifikovány s ohledem na aktuální podmínky v oblasti svářecí techniky. Sada obsahuje 20 prezentací PowerPointu, které mohou využít studenti ve výuce i jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Každá prezentace obsahuje 15 - 16 testových otázek z problematiky svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou a základních bezpečnostních ustanovení pro obloukové svařování. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování, čímž získá zpětnou vazbu o nabytých vědomostech. Digitální učební materiály sady T-MAG (VY 32 INOVACE T-MAG 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 7.10.2013 21:44  
 
3D tiskárna na COPT Kroměříž

3D tiskárna na COPT Kroměříž

Studenti na základech svých praktických znalostí z oblasti CAD a CAD/CAM systémů tvoří s pomocí 3D tiskárny konkrétní součásti.

3D tiskárna na COPT Kroměříž3D tiskárna na COPT Kroměříž3D tiskárna na COPT Kroměříž
LAC » Informační zdroje
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 10.9.2013 11:05  
Digitální učební materiály - Tepelné zpracování

Digitální učební materiály - Tepelné zpracování

Sada ,,Tepelné zpracování “ je zaměřena na úvodní část předmětu STE v prvním ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o vlastnostech a zkouškách technických materiálů, na které navazují dokumenty týkající se konkrétních technických materiálů, především železných a neželezných kovů. Dále jsou zde nezbytné informace o základech metalografie a tepelném a chemicko-tepelném zpracování ocelí. Další dokumenty jsou zaměřeny na moderní technologie, které jsou v rámci strojírenství zaváděny do technické praxe. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 7 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 7 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 6 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování. Digitální učební materiály sady TZ (VY 32 INOVACE TZ 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 11.5.2013 20:31  
 
Test HYDRAULIKA I. - značky základních hydraulických prvků

Test HYDRAULIKA I. - značky základních hydraulických prvků

Jedná se o jednoduchý interaktivní test pro výuku a procvičování základního značení prvků hydraulického obvodu.

Test HYDRAULIKA I. - značky základních hydraulických prvků
TKM » Testy
Publikovaný | Bc. Ludvík Kochaníček Profil uživatele | 9.5.2013 12:16  
Vrtání otvorů na frézkách

Vrtání otvorů na frézkách

V krátké videoukázce je možné zhlédnout vtání otvorů na CNC frézkách

TCH » Didaktické pomůcky
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 18.4.2013 12:43  
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9