Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
TED

TED

Technická dokumentace 

1
2
3
4
5
6
Základy strojnictví - kreslení technických výkresů

Základy strojnictví - kreslení technických výkresů

Výkresy však tvoří pouze část dokumentace nezbytné k jednoznačnému popisu sestav. Nedílnou součástí dokumentace sestav bývá i technická zpráva, kusovníky se specifikací jednotlivých dílů, montážní a seřizovací postupy, výsledky zkoušek, atesty dílů a dodavatelů, certifikáty, prohlášení o shodě atd.

TED » Užitečné odkazy
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 18.8.2011 00:09  
 
Výkresy montážní, stavební

Výkresy montážní, stavební

Montážní výkresy jsou určeny pro montáž strojů nebo zařízení včetně požadovaného příslušenství. Všechny stroje nebo zařízení se znázorňují jen v pohledu, obrazově bez tvarových podrobností. Podle velikosti zařízení se volí měřítko montážního výkresu v rozmezí od 1 : 5 do 1 : 50. Jednotlivé montážní celky můžeme označit pozičním číslem, nebo přímo slovně u obrazu.

Výkresy montážní, stavebníVýkresy montážní, stavebníVýkresy montážní, stavebníVýkresy montážní, stavebníVýkresy montážní, stavebníVýkresy montážní, stavební
TED
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 12.8.2011 10:49  
Schémata kinematická, elektrotechnická, kapalinových soustav, energetických zařízení a potrubí

Schémata kinematická, elektrotechnická, kapalinových soustav, energetických zařízení a potrubí

Kinematická schémata přehledně a zjednodušeně znázorňují uspořádání a funkční principy zařízení a strojů. Kreslená kinematická schémata, např. obráběcích strojů, převodů apod., přibližují skutečné uspořádání stroje nebo montážní skupiny.

Schémata kinematická, elektrotechnická, kapalinových soustav, energetických zařízení a potrubíSchémata kinematická, elektrotechnická, kapalinových soustav, energetických zařízení a potrubíSchémata kinematická, elektrotechnická, kapalinových soustav, energetických zařízení a potrubíSchémata kinematická, elektrotechnická, kapalinových soustav, energetických zařízení a potrubíSchémata kinematická, elektrotechnická, kapalinových soustav, energetických zařízení a potrubíSchémata kinematická, elektrotechnická, kapalinových soustav, energetických zařízení a potrubí
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 11.8.2011 23:55  
Montážní postup

Montážní postup

Při montáži složitých výrobků je vhodné zachovat tento postup: Nejdříve se jednotlivé součásti, které se vyrábějí v závodě sestavují v menší celky, které mají název montážní jednotky. Při montáži, která se bude provádět mimo výrobní podnik, nazýváme dva nebo více složených výrobků (např. automatická obráběcí linka) komplex. Jde-li o výrobky, které mají všeobecné provozní určení se nazývají souprava.

Montážní postupMontážní postupMontážní postupMontážní postupMontážní postupMontážní postup
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 9.8.2011 00:12  
Kreslení sestav, změny na výkresech

Kreslení sestav, změny na výkresech

Výkres sestavení je výkres zobrazující vzájemnou polohu nebo tvar skupiny smontovaných částí vyšší konstrukční úrovně. Výkresy sestavení jsou kresleny tak, aby nárys sestavení odpovídal poloze, jakou zaujímá celek ve stroji.

TED » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 8.8.2011 23:11  
 
Kreslení součástí z plastů

Kreslení součástí z plastů

Součásti z plastů se kreslí podle stejných zásad technického kreslení. Při volbě tloušťky stěny se vychází z požadavků funkčních , dále z přesnosti, hmotnosti a velikosti tvaru. Tlusté stěny výlisku se upravují vybráním. V případě potřeby lze stěny vyztužit žebry, která zvyšují pevnost a zabraňují deformacím stěn výlisku.

Kreslení součástí z plastůKreslení součástí z plastůKreslení součástí z plastůKreslení součástí z plastůKreslení součástí z plastůKreslení součástí z plastů
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 7.8.2011 23:16  
Kreslení odlitků a výkovků

Kreslení odlitků a výkovků

Většina součástí se vyrábí jednak z normalizovaných polotovarů a jednak jako svarky, odlitky, výkovky apod. Při výrobě součástí z odlitků je žádoucí, aby polotovar měl přídavky na obrábění, na upnutí nebo na zkoušky materiálu. Příliš velké přídavky zvyšují náklady na obrábění, elektrickou energii a naopak malé zvyšují zmetkovitost.

Kreslení odlitků a výkovkůKreslení odlitků a výkovkůKreslení odlitků a výkovkůKreslení odlitků a výkovkůKreslení odlitků a výkovkůKreslení odlitků a výkovků
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 7.8.2011 23:15  
Výkresy sestavení

Výkresy sestavení

Výkres sestavení je určen pro sestavení montážní jednotky, přičemž za montážní jednotku je považován celý stroj nebo ucelená část stroje. U složitějších výrobků kreslíme ještě výkresy skupin a podskupin. Výkres sestavení obsahuje zobrazení montážní jednotky, kótování hlavních a připojovacích rozměrů, odkazy na jednotlivé položky, údaje o svarech, pájených, lepených a jiných spojích, popisové pole, ve kterém nevyplňujeme údaje o polotovaru, seznam položek umístěný na výkrese nebo odděleně na samostatném listu.

Výkresy sestaveníVýkresy sestaveníVýkresy sestaveníVýkresy sestaveníVýkresy sestaveníVýkresy sestavení
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 6.8.2011 19:57  
Výrobní výkresy

Výrobní výkresy

Podklady nutné pro převedení technické myšlenky v hotový výrobek a jeho následné využití se souhrnně nazývají technickou dokumentací. Pro každou součást se kreslí samostatný výkres bez rozdílu druhu výroby. Výkres musí obsahovat všechny údaje důležité pro výrobu a kontrolu součásti. Při splnění požadované funkce musí být výroba také hospodárná.

Výrobní výkresyVýrobní výkresyVýrobní výkresyVýrobní výkresyVýrobní výkresyVýrobní výkresy
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 5.8.2011 22:54  
Pájené a lepené spoje

Pájené a lepené spoje

Pájené spoje jsou vytvořeny spojením jednotlivých dílů pomocí měkké pájky (slitiny cínu a olova) nebo tvrdé pájky (slitiny mědi se zinkem, stříbrem a jinými přísadami). Měkké pájení se nejčastěji používá v elektrotechnickém průmyslu. Lepení je postup spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla. Doplňuje postupy spojování materiálů nýtováním, pájením, svařováním a drápkováním.

Pájené a lepené spojePájené a lepené spojePájené a lepené spojePájené a lepené spojePájené a lepené spojePájené a lepené spoje
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 4.8.2011 22:47  
1
2
3
4
5
6