Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
TED

TED

Technická dokumentace 

1
2
3
4
5
6
Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch. Geometrické tolerance definují přípustné odchylky skutečných tvarů a poloh od tvarů a poloh teoreticky přesných. Předepisují se pouze tehdy, jsou-li důležité z hlediska požadavku na funkci součásti.

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohyPředepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohyPředepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohyPředepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohyPředepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohyPředepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Jan Dvořák Profil uživatele | 23.8.2011 00:18  
Tolerování rozměrů, základní pojmy

Tolerování rozměrů, základní pojmy

Při výrobě součástí vznikají nepřesnosti způsobené zvolenou technologií výroby, vlastním procesem výrobny a lidským faktorem. Skutečný rozměr součásti se od ideálního odlišuje v určitých mezích. Předepisování mezí a tím i přesnosti, s jakou mají být součásti vyrobeny, se provádí tolerováním.

Tolerování rozměrů, základní pojmyTolerování rozměrů, základní pojmyTolerování rozměrů, základní pojmyTolerování rozměrů, základní pojmyTolerování rozměrů, základní pojmyTolerování rozměrů, základní pojmy
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Jan Dvořák Profil uživatele | 23.8.2011 00:17  
Zobrazování přetvořených součást

Zobrazování přetvořených součást

Na výrobní výkresy se kreslí součásti vždy v konečném stavu, to znamená po všech výrobních operacích provedených před montáží. Součásti se přetvářejí v průběhu výrobního procesu nebo při montáži, například ohýbáním, tvářením, nastřihováním, roznýtováním, se kreslí dle následujících zásad:

Zobrazování přetvořených součástZobrazování přetvořených součástZobrazování přetvořených součástZobrazování přetvořených součástZobrazování přetvořených součástZobrazování přetvořených součást
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Jan Dvořák Profil uživatele | 21.8.2011 23:30  
Základní pojmy a pravidla kótování

Základní pojmy a pravidla kótování

Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických výkresech. Kóta je číslo určující požadovanou nebo skutečnou velikost rozměrů nebo polohu předmětu a jeho části, bez zřetele na měřítko, ve kterém je předmět kreslen. Délkové rozměry se kótují na celém výkrese ve stejných měřících jednotkách, převážně v milimetrech, ani by se uváděla jejich značka.

Základní pojmy a pravidla kótováníZákladní pojmy a pravidla kótováníZákladní pojmy a pravidla kótováníZákladní pojmy a pravidla kótováníZákladní pojmy a pravidla kótováníZákladní pojmy a pravidla kótování
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Jan Dvořák Profil uživatele | 21.8.2011 23:30  
Přerušení obrazu

Přerušení obrazu

Z racionalizačních důvodů šetříme při kreslení jak čas, tak plochu papíru. Proto podrobnost, která má stejný průřez v celé délce, zkracujeme přerušením. Přerušování provádíme tenkou čarou s dvojitým zalomením, nebo tenkou plnou čarou od ruky. Kótovací čáru nikdy nepřerušujeme. Přerušení předmětů ze dřeva se kreslí tenkou klikatou čarou.

Přerušení obrazuPřerušení obrazuPřerušení obrazuPřerušení obrazuPřerušení obrazuPřerušení obrazu
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Jan Dvořák Profil uživatele | 21.8.2011 11:42  
Průniky a přechody

Průniky a přechody

Průniky a přechody se z hlediska konstrukce a výroba kreslí několika způsoby. Přesné průniky, pokud jsou nutné z hlediska funkce a technologie výroby (např. svařované nádoby z plechů), se vytvoří vhodnými metodami popsanými v deskriptivní geometrii. Sestrojování průniků rotačních těles provádíme užitím vhodně zvolených pomocných ploch.

Průniky a přechodyPrůniky a přechodyPrůniky a přechodyPrůniky a přechodyPrůniky a přechodyPrůniky a přechody
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Jan Dvořák Profil uživatele | 21.8.2011 11:41  
Kreslení řezů a průřezů

Kreslení řezů a průřezů

Správné použití řezů a průřezů na výkresech zvyšuje názornost obrazu, usnadňuje kótování vnitřních dutin součástí a často ušetří kreslení dalších průmětů. Řez a průřez se proto kreslí zejména u součástí obsahujících vnitřní dutiny a díry. Řezy a průřezy jsou obrazy předmětu rozříznutého myšlenou rovinou. Materiál součásti v řezu se vyznačuje šrafováním pod úhlem 45°. Různé materiály lze odlišit vzorem šrafování

Kreslení řezů a průřezůKreslení řezů a průřezůKreslení řezů a průřezůKreslení řezů a průřezůKreslení řezů a průřezůKreslení řezů a průřezů
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Jan Dvořák Profil uživatele | 20.8.2011 22:09  
Technické zobrazování

Technické zobrazování

V technické praxi se setkáváme s potřebou zobrazení prostorových útvarů pomocí náčrtu nebo technického výkresu Existují v podstatě dva způsoby zobrazování objektů. Plošné zobrazení - kdy nahlížíme na těleso v určitém směru a výsledný pohled promítneme na určitou průmětnu a názorné zobrazení – prostorové zobrazení.

Technické zobrazováníTechnické zobrazováníTechnické zobrazováníTechnické zobrazováníTechnické zobrazováníTechnické zobrazování
TED » Výukové materiály
Publikovaný | Jan Dvořák Profil uživatele | 20.8.2011 22:09  
Nýty, svary, pájené a lepené spoje, výrobní výkresy a výkresy sestavení, výkovky.

Nýty, svary, pájené a lepené spoje, výrobní výkresy a výkresy sestavení, výkovky.

Test č.10 Nýty, svary, pájené a lepené spoje, výrobní výkresy a výkresy sestavení, výkovky.

TED » Testy
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 18.8.2011 00:09  
 
Výkresy sestavení

Výkresy sestavení

Zobrazují součásti ve smontovaném stavu (montážní skupiny nebo podskupiny) tak, aby bylo zřejmé konečné sestavení těchto součástí v jeden kompletní celek

TED » Články
Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 18.8.2011 00:09  
 
1
2
3
4
5
6