Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
TCH

TCH

Technologie 

Vrtání na strojních vrtačkách - Vrtání 2

Vrtání na strojních vrtačkách - Vrtání 2

Test č. 7 Vrtání 2. Zahlubování, vyhrubování, vystružování

TCH » Testy
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 19.5.2011 22:56  
 
Vrtání na strojních vrtačkách - Vrtání 1

Vrtání na strojních vrtačkách - Vrtání 1

Test č. 6 Vrtání 1. Nástroje používané na vrtačkách, upínání nástrojů a obrobků, druhy vrtaček, řezné podmínky při vrtání

TCH » Testy
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 19.5.2011 22:50  
 
Základy frézování

Základy frézování

Při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje přímočaře, při složitějším způsobu obrábění může vykonávat navíc i pohyb otáčivý. Hlavní pohyb při frézování je vždy otáčivý. Vedlejší pohyb obrobku je realizován v osách x, y, a z. Lze frézovat jednoduché rovinné plochy, osazené plochy pravoúhlé a šikmé, nepravidelné tvary i rotační plochy, tvarové plochy, drážky různých tvarů přímé i ve šroubovici, ozubená kola a hřebeny, provádět veškeré vrtařské operace.

Základy frézováníZáklady frézováníZáklady frézováníZáklady frézováníZáklady frézováníZáklady frézování
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 28.4.2011 21:56  
Základy soustružení

Základy soustružení

Při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle pohybuje přímočaře. Hlavní pohyb při soustružení je vždy otáčivý. Pracovní pohyb nástroje je buď ve směru osy obrobku – podélný posuv nebo ve směru kolmém na osu obrobku – příčný posuv Na soustruhu lze vyrábět vnitřní a vnější válcové či kuželové plochy, řežeme či soustružíme vnitřní i vnější závity, vnitřní a vnější tvarové plochy, zapichujeme, upichujeme a vypichujeme, provádíme veškeré osové operace – vrtáme, vyhrubujeme, vystružujeme, zahlubujeme, smirkujeme, pilujeme, rýhujeme, vroubkujeme.

Základy soustruženíZáklady soustruženíZáklady soustruženíZáklady soustruženíZáklady soustruženíZáklady soustružení
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 27.4.2011 22:52  
Řezání závitů

Řezání závitů

Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec pod určitým úhlem. Drážka daného profilu vzniká tak, že každý jeho bod vykonává současně dva pohyby - rotační kolem své osy a přímočarý se směru posuvu. Spojovací závity se používají u spojovacích šroubů a matic. K nejčastěji používaným spojovacím závitům patří závity metrické

Řezání závitůŘezání závitůŘezání závitůŘezání závitůŘezání závitůŘezání závitů
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 25.4.2011 21:06  
Základy vrtání 2.část

Základy vrtání 2.část

Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy šroubů, nýtů, srážíme hrany pro následující technologie jako je např. řezání závitů, zarovnáváme osazené díry, nálitky apod. Vyhrubováním zlepšujeme rozměrovou a geometrickou přesnost vyvrtané díry. Po vyhrubování zpravidla následuje vystružování. Vystružováním dokončujeme přesné a lícované díry. Odebírá se velmi malá tříska, díru vyhlazujeme a dáváme ji přesný konečný tvar. Dosahujeme tak vysoké geometrické a rozměrové přesnosti.

Základy vrtání 2.částZáklady vrtání 2.částZáklady vrtání 2.částZáklady vrtání 2.částZáklady vrtání 2.částZáklady vrtání 2.část
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 24.4.2011 20:30  
Ruční zpracování kovů - základy teorie třískového obrábění

Ruční zpracování kovů - základy teorie třískového obrábění

Test č.5 - základy teorie třískového obrábění

TCH » Testy
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 27.3.2011 14:09  
 
Základy vrtání 1.část

Základy vrtání 1.část

Vrtání je nejstarší a nejpoužívanější technologická operace. Kromě vrtání do plného materiálu rozlišujeme ještě tzv. vyvrtávání, kterým již předvrtané, předlité aj. díry pouze zvětšujeme nebo zpřesňujeme. Jedná se tedy o obrábění vnitřních rotačních ploch do plného materiálu dvoubřitým nástrojem.

Základy vrtání 1.částVrtáníVrtáníVrtáníVrtáníVrtání
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 24.3.2011 00:07  
Základy teorie třískového obrábění

Základy teorie třískového obrábění

Obrábění je technologický proces, při němž vytváříme součásti požadovaného tvaru, rozměrů, jakosti povrchu a druhu spojení odebíráním nebo oddělováním částic materiálu pochody fyzikálními ( např. mechanickými, tepelnými, elektronickými ) a chemickými, popř. jejich kombinacemi. Konvenční obrábění je vytváření požadovaných ploch řezáním, při němž se přebytečný materiál z polotovaru odděluje břitem řezného nástroje ve formě třísek. Při nekonvenčním obrábění se k úběru materiálu používá pochodů elektrických, chemických nebo jejich kombinací.

Základy teorie třískového obráběníZáklady teorie třískového obráběníZáklady teorie třískového obráběníZáklady teorie třískového obráběníZáklady teorie třískového obráběníZáklady teorie třískového obrábění
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 22.3.2011 22:41  
Lícování a kontrola přesnosti

Lícování a kontrola přesnosti

Lícování je v technickém kreslení předepsání rozměrů dvou volných konstrukčních částí daného předmětu tak, aby tyto části vůči sobě měly předepsaný vztah. Je to současně pojmenování činnosti, která vede k výrobě a ustavení těchto součástí. Různých uložení se dosahuje použitím jednotlivých kombinací rozměrových tříd ukládaných součástí. Nejčastěji se o lícování mluví v souvislosti s uložením otáčivých hřídelí a podobných soustav válcových povrchů.

TCH » Užitečné odkazy
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 22.3.2011 21:58