Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
TCH

TCH

Technologie 

Frézování drážek

Frézování drážek

Frézování drážek a výřezů patří mezi základní frézařské práce. Tyto práce se mohou vykonávat na klasických frézkách nebo na frézkách zvlášť upravených. Nejčastěji frézovanými drážkami jsou drážky pravoúhlé, rybinové a tvaru T. Všechny uvedené drážky můžeme frézovat na frézkách svislých nebo vodorovných.

Frézování drážekFrézování drážekFrézování drážekFrézování drážekFrézování drážekFrézování drážek
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 3.7.2011 13:52  
Frézování spojených ploch pravoúhlých a šikmých

Frézování spojených ploch pravoúhlých a šikmých

Spojené plochy pravoúhlé jsou ty, které spolu svírají pravý úhel. Jejich frézování je jednou ze základních, ale velmi důležitých prací prováděných na frézkách. Spojené plochy šikmé jsou ty, které spolu svírají jiný úhel než pravý. Frézování těchto ploch zpravidla předchází frézování ploch pravoúhlých. Každá šikmá plocha je určena úhlem sklonu (úhlem odklonu šikmé plochy od vodorovné roviny), který označujeme α, nebo jako doplňkem do 90° (úhlem odklonu šikmé plochy od svislé roviny), který označujeme β.

Frézování spojených ploch pravoúhlých a šikmýchFrézování spojených ploch pravoúhlýchFrézování spojených ploch pravoúhlýchFrézování spojených ploch pravoúhlýchFrézování spojených ploch pravoúhlýchFrézování spojených ploch pravoúhlých
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 28.6.2011 18:11  
Teorie frézování

Teorie frézování

Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý zub má klínovité provedení zakončené břitem, tvořeným dvěma plochami (čelem a hřbetem), v jejichž průsečíku vznikne ostří, které má schopnost odřezávat třísky. Čím ostřejší klín břit má, tím snadněji vniká do materiálu. Vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu. Hodnoty jednotlivých úhlů jsou závislé na druhu obráběného materiálu. Všeobecně platí, že čím je materiál obrobku měkčí, tím menší úhel břitu β použijeme.

Teorie frézováníTeorie frézováníTeorie frézováníTeorie frézováníTeorie frézováníTeorie frézování
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 26.6.2011 15:16  
Soustružení čelních a válcových ploch, vrtání děr na soustruhu

Soustružení čelních a válcových ploch, vrtání děr na soustruhu

Test č. 13 Soustružení čelních a válcových ploch, vrtání děr na soustruhu

TCH » Testy
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 25.6.2011 22:16  
 
Teorie soustružení 2

Teorie soustružení 2

Test č.12 Teorie soustružení 2

TCH » Testy
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 25.6.2011 17:53  
 
Teorie soustružení 1

Teorie soustružení 1

Test č. 11 Teorie soustružení 1

TCH » Testy
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 25.6.2011 15:23  
 
Řezání závitů na soustruhu závitovými čelistmi

Řezání závitů na soustruhu závitovými čelistmi

Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec, popřípadě kužel, pod určitým úhlem. Šroubovitě vinutá drážka daného profilu vzniká tak, že každý její bod vykonává současně dva pohyby - rotační kolem své osy a přímočarý se směru posuvu

Řezání závitů na soustruhu závitovými čelistmiŘezání závitů na soustruhu závitovými čelistmiŘezání závitů na soustruhu závitovými čelistmiŘezání závitů na soustruhu závitovými čelistmiŘezání závitů na soustruhu závitovými čelistmiŘezání závitů na soustruhu závitovými čelistmi
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 19.6.2011 13:43  
Zapichování, upichování a vypichování

Zapichování, upichování a vypichování

Zapichováním soustružíme na vnějších i vnitřních plochách obrobků drážky různých tvarů. Zápichy malé šířky, které lze zhotovit jedním záběrem, se soustruží přísuvem (kolmo na osu obrobku).Zápichy mohou být nenormalizované – na technických výkresech jsou podrobně zakótovány a normalizované – na technických výkresech jsou kresleny zjednodušeně, jejich tvar je udán normou, jejich rozměry najdeme ve strojnických tabulkách.

Zapichování, upichování a vypichováníZapichování, upichování a vypichováníZapichování, upichování a vypichováníZapichování, upichování a vypichováníZapichování, upichování a vypichováníZapichování, upichování a vypichování
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 14.6.2011 20:41  
Soustružení vnitřních válcových ploch s osazením

Soustružení vnitřních válcových ploch s osazením

Na soustruzích soustružíme otvory tehdy, nemůžeme-li vrtáním, vyhrubováním nebo vystružováním dosáhnout přesných rozměrů, jde-li o velké průměry, pro které jež nemáme potřebné nástroje nebo má-li být dosaženo dokonalé souososti díry s vnějším povrchem.

Soustružení vnitřních válcových ploch s osazenímSoustružení vnitřních válcových ploch s osazenímSoustružení vnitřních válcových ploch s osazenímSoustružení vnitřních válcových ploch s osazenímSoustružení vnitřních válcových ploch s osazenímSoustružení vnitřních válcových ploch s osazením
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 14.6.2011 20:31  
Vrtání děr na soustruhu

Vrtání děr na soustruhu

Pro každý druh práce je třeba použít nejvhodnější nástroj. Každý materiál má své vlastnosti, se kterými se musí počítat i při vrtání. Jiný nástroj použijeme při zhotovování otvoru do kovů, dřeva nebo do stavebních materiálů. Vrták je vystaven tlakům, otěru, zahřívání, liší ve své konstrukci, úhlu hrotu či úhlu stoupání šroubovice.

Vrtání děr na soustruhuVrtání děr na soustruhuVrtání děr na soustruhuVrtání děr na soustruhuVrtání děr na soustruhuVrtání děr na soustruhu
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 9.6.2011 21:56