Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
AND

AND

Andragogika 

1
2
3
4
Profesní vzdělávání v podniku

Profesní vzdělávání v podniku

Cílem kapitoly je poznání podnikového vzdělávání ve vztahu k zaměstnavateli i jako podmínka seberealizace. Měli bychom porozumět systému podnikového vzdělávání, jeho členění do dílčích fází a definovat Development centre. V závěru jsou uvedeny výhody a nevýhody podnikového vzdělávání.

AND » Profesní vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:14  
 
Celoživotní učení v evropském pojetí a v ČR

Celoživotní učení v evropském pojetí a v ČR

Cílem kapitoly je pochopit význam celoživotního učení v Evropě a ČR a základní faktory ovlivňující tento proces. Dále je to znalost základních dokumentů přijatých na evropské úrovni včetně Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení a integraci iniciativ. Náplní kapitoly je zúžená SWOT analýza celoživotního učení v ČR a následná vize MŠMT. Je zde uveden přehled základních dokumentů přijatých v ČR pro zdokonalení systému celoživotního vzdělávání. V závěru jsou předloženy hlavní strategické směry pro celoživotní učení a vzdělávání pro Českou republiku.

AND » Profesní vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:11  
 
Další profesní vzdělávání

Další profesní vzdělávání

Náplní kapitoly je popsat poslání, formy a vazby dalšího profesního vzdělávání a specifikovat jeho strukturu. Současně jsou charakterizovány a kategorizovány vzdělávání občanské a vzdělávání zájmové.

AND » Profesní vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:07  
 
Význam vzdělávání dospělých pracovníků

Význam vzdělávání dospělých pracovníků

Náplní kapitoly vzdělávání dospělých pracovníků je vymezení profesního vzdělávání jako předpokladu pro profesní uplatnění člověka na trhu práce. Jsou zde uvedeny základní předpoklady uplatnění v praxi a objasněn význam, motivace a bariér ve vzdělávání dospělých. Cílem kapitoly je pochopit vnímání vzdělávání dospělých jako nástroje, cíle i cesty rozvoje člověka a rozšiřování jeho kompetencí. Vysvětlit význam a užitečnost vzdělávání dospělých z pohledu společenské praxe.

AND » Profesní vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:01  
 
Funkce vzdělávání dospělých

Funkce vzdělávání dospělých

Cílem kapitoly je vyjmenovat a objasnit pojem funkce vzdělávání dospělých z pohledu andragogiky a dokázat uvedený pojem vyjádřit pomocí vzdělávacích cílů. Současně se seznámíme s mapou vzdělávacích funkcí a naznačíme postavení firmy ve vzdělávacím procesu.

AND » Profesní vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 20:59  
 
Podstata profesního vzdělávání a vymezení pojmů

Podstata profesního vzdělávání a vymezení pojmů

Cílem kapitoly je pochopit hodnotu vzdělávání v ekonomickém, sociálním a kulturním kontextu současné doby. Měli bychom porozumět základním kategoriím a definicím v oblasti pedagogiky se zaměřením na andragogickou teorii a praxi a dokázat definovat profesní vzdělávání jako andragogický pojem.

AND » Profesní vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 20:52  
 
Doporučená literatura ke studiu

Doporučená literatura ke studiu

Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti andragogiky.

AND » Interpersonální komunikace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 20:30  
 
Asertivita

Asertivita

Cílem této kapitoly je popsat asertivní jednání, jeho důsledky a situace, kdy je vhodné použít asertivitu.

AND » Interpersonální komunikace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 20:28  
 
Způsoby ovlivňování člověka

Způsoby ovlivňování člověka

Cílem kapitoly je seznámit studujícího se způsoby verbálního a neverbálního ovlivňování.

AND » Interpersonální komunikace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 20:25  
 
Poruchy v interpersonální komunikaci

Poruchy v interpersonální komunikaci

Tato kapitola se zabývá popisem průběhů poruch v interpersonální komunikaci.

AND » Interpersonální komunikace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 20:22  
 
1
2
3
4