Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
TCH

TCH

Technologie 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Digitální učební materiály - Nekonvenční metody obrábění

Digitální učební materiály - Nekonvenční metody obrábění

Sada ,, Speciální metody obrábění, dokončovací metody obrábění, nekonvenční metody obrábění“ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE ve čtvrtém ročníku studia. V prezentacích jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti speciálních metod obrábění, dokončovacích metod obrábění a nekonvenčních metod obrábění. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků. Sada obsahuje 12 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 8 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování. Digitální učební materiály sady NMO (VY 32 INOVACE NMO 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 29.11.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 1.12.2013 19:22  
 
Digitální učební materiály - Základy NC a CNC techniky

Digitální učební materiály - Základy NC a CNC techniky

Sada ,,Základy NC a CNC techniky“ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE ve čtvrtém ročníku studia. V prezentacích jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti číslicově řízených strojů, technické vybavení NC a CNC strojů, pohonech a odměřovacích zařízeních, systémech AVN a AVO, obráběcích centrech, integrovaných výrobních úsecích, pružných výrobních systémech a adaptivních systémech. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků. Sada obsahuje 13 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 7 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování. Digitální učební materiály sady CNCT (VY 32 INOVACE CNCT 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 1.12.2013 13:25  
 
Digitální učební materiály - Technologie ručního zpracování kovů

Digitální učební materiály - Technologie ručního zpracování kovů

Sada ,,Technologie ručního zpracování kovů “ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ v prvním ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o významu ručního a strojního obrábění technických materiálů, dále pak o jednotlivých technologiích a pracovních postupech. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků. Sada dále obsahuje 11 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 9 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování. Digitální učební materiály sady TRZK (VY 32 INOVACE TRZK 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 1.12.2013 10:53  
 
Digitální učební materiály - Technologie frézování

Digitální učební materiály - Technologie frézování

Sada ,,Technologie frézování “ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ v prvním, druhém a třetím ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o řezných podmínkách při frézování, teorie frézování, dále pak o jednotlivých technologiích a pracovních postupech při frézování. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 6 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 9 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 5 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování. Digitální učební materiály sady TF (VY 32 INOVACE TF 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 29.11.2013 22:23  
 
Digitální učební materiály - Technologie soustružení

Digitální učební materiály - Technologie soustružení

Sada ,,Technologie soustružení “ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ v prvním a druhém ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o řezných podmínkách při soustružení, teorie obrábění, dále pak o jednotlivých technologiích a pracovních postupech při soustružení. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 10 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 5 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. . K ověření získaných vědomostí slouží 5 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování. Digitální učební materiály sady TS (VY 32 INOVACE TS 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 28.11.2013 19:49  
 
Digitální učební materiály - Technologie broušení

Digitální učební materiály - Technologie broušení

Sada ,,Technologie broušení “ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGI BROUŠENÍ v druhém ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o řezných podmínkách při broušení, dále pak o jednotlivých technologiích a pracovních postupech při broušení. Další dokumenty jsou zaměřeny na moderní technologie, které jsou v rámci strojírenství zaváděny do technické praxe. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 14 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 6 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. Digitální učební materiály sady TB (VY 32 INOVACE TB 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 28.11.2013 17:46  
 
Digitální učební materiály - Ruční tváření plechů

Digitální učební materiály - Ruční tváření plechů

Sada ,,Tváření kovů, ruční tváření plechu“ je zaměřena v úvodních dokumentech na teorii tváření kovů. V dalších dokumentech vysvětluje jednotlivé technologie tváření kovů běžně používaných v praxi. V dalších dokumentech jsou objasněny technologie ručního tváření plechu. Dále jsou zde nezbytné informace o lepení a především pájení, které je nedílnou součástí klempířské technologie. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 10 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 8 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 2 testy v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování, čímž získá zpětnou vazbu o nabytých vědomostech. Digitální učební materiály sady RTP (VY 32 INOVACE RTP 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 12.11.2013 21:48  
 
Odborné předměty speciální

Odborné předměty speciální

Maturitní okruhy

Odborné předměty speciálníOdborné předměty speciálníOdborné předměty speciálníOdborné předměty speciálníOdborné předměty speciálníOdborné předměty speciální
TCH » Odborné akce
Publikovaný | L Švihel Profil uživatele | 22.10.2013 11:04  
Odborné předměty základní

Odborné předměty základní

Maturitní témata

Odborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základníOdborné předměty základní
TCH » Odborné akce
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 22.10.2013 10:56  
Digitální učební materiály - Testy svařování (MAG), bezpečnostní ustanovení

Digitální učební materiály - Testy svařování (MAG), bezpečnostní ustanovení

Sada ,,Testy svařování (MAG)“ je zaměřena na výstupní znalosti z problematiky svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou a základních bezpečnostních ustanovení pro obloukové svařování. Testy mohou být velmi dobrou a vhodnou přípravou ke složení závěrečných zkoušek a získání svářečského průkazu. Testové otázky jsou zpracovány s ohledem na současné požadavky praxe, používané svářecí techniky a technických prostředků. Dle možností a vývojových trendů mohou být testy doplněny nebo modifikovány s ohledem na aktuální podmínky v oblasti svářecí techniky. Sada obsahuje 20 prezentací PowerPointu, které mohou využít studenti ve výuce i jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Každá prezentace obsahuje 15 - 16 testových otázek z problematiky svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou a základních bezpečnostních ustanovení pro obloukové svařování. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování, čímž získá zpětnou vazbu o nabytých vědomostech. Digitální učební materiály sady T-MAG (VY 32 INOVACE T-MAG 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.

TCH » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 7.10.2013 21:44  
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9