Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
STE

STE

Strojírenská technologie 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Úvod do strojírenské technologie, vlastnosti technických materiálů

Úvod do strojírenské technologie, vlastnosti technických materiálů

Test č.1 - Úvod do strojírenské technologie, vlastnosti technických materiálů

STE » Testy
Publikovaný | Jan Šulc Profil uživatele | 12.4.2011 23:03  
 
Učebnice strojírenské technologie

Učebnice strojírenské technologie

V první učebnici jsou vysvětleny základní poznatky o fyzikálních, chemických, mechanických a technologických vlastnostech nejdůležitějších strojírenských materiálů, dále o způsobu zpracování technických materiálů a jejich použití. Popsány jsou i základy metalurgie a tepelného zpracování materiálů. V druhé učebnici jsou popsány a vysvětleny základy slévárenství, tváření a zkoušení materiálu. Je to zejména výroba modelů a forem, tavení slévárenských slitin a výroba odlitků různými způsoby lití, teoretické základy tváření kovů za tepla, způsoby a zařízení pro tváření a výrobu polotovarů za tepla atd.

STE » Informační zdroje
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 10.3.2011 19:27  
 
Destruktivní zkoušky - zkouška tahem

Destruktivní zkoušky - zkouška tahem

Zkoušky mechanických vlastností patří k nejdůležitějším a nejpoužívanějším zkouškám. Poskytují základní údaje pro stanovení tvaru, rozměrů a materiálu strojních součástí. Postupně vzrůstající zatěžovací síla vyvolává deformace až do porušeni zkušebního tělesa.

STE » Užitečné odkazy
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 20.2.2011 12:08  
 
Technické materiály - plasty, pomocné technické materiály

Technické materiály - plasty, pomocné technické materiály

Plasty jsou organické sloučeniny složené z obřích molekul tzv. makromolekul, které obsahují tisíce atomů, především uhlíku a vodíku, k nimž přistupují atomy dalších prvků např. chloru, fluoru, kyslíku, dusíku aj. Mají hustoru 900 až 2200 *103kg/m3, tepelně odolávají 90°C u termoplastů a 120°C u reaktoplastů, tepelná vodivost až 200 x menší než u oceli.Součástí plastů jsou plniva, změkčovadla, barviva, stabilizátory, nadouvadla a maziva.

Technické materiály - plasty, pomocné technické materiályTechnické materiály - plasty, pomocné technické materiályTechnické materiály - plasty, pomocné technické materiályTechnické materiály - plasty, pomocné technické materiályTechnické materiály - plasty, pomocné technické materiályTechnické materiály - plasty, pomocné technické materiály
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 20.2.2011 11:45  
Technické materiály - litina, neželezné kovy

Technické materiály - litina, neželezné kovy

Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně v kuplovnách nebo v elektrických pecích. Taví se při teplotě nižší než ocel. Šedá litina je nejčastěji používaným konstrukčním materiálem k odlévání nosných částí strojů. Kvůli lupínkovému grafitu má omezenou pevnost a její houževnatost je velmi malá.

Technické materiály - litina, neželezné kovyTechnické materiály - litina, neželezné kovyTechnické materiály - litina, neželezné kovyTechnické materiály - litina, neželezné kovyTechnické materiály - litina, neželezné kovyTechnické materiály - litina, neželezné kovy
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 20.2.2011 11:44  
Technické materiály - surové železo, ocel

Technické materiály - surové železo, ocel

Základním materiálem používaným ve strojírenství jsou nejen kovy a jejich slitiny. Materiály v každé skupině mají z části společné, zčásti pro daný materiál specifické vlastnosti. Ocel a litinu vyrábíme ze surového železa, které je pro praktické využití nepoužitelné. Je příliš křehké, obsahuje více než 5% uhlíku. Ocel i litinu tedy vyrábíme ze surového železa.

Technické materiály - surové železo, ocelTechnické materiály - surové železo, ocelTechnické materiály - surové železo, ocelTechnické materiály - surové železo, ocelTechnické materiály - surové železo, ocelTechnické materiály - surové železo, ocel
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 20.2.2011 11:43  
Zkoušky vlastností technických materiálů

Zkoušky vlastností technických materiálů

Stálé zvyšování výkonu strojů a snižování jejich hmotnosti klade vysoké požadavky na jakost hutního materiálu. Se zvyšováním nároků na materiál je nerozlučně spjato i zkoušení. Zkoušky slouží nejen výrobcům materiálu ke kontrole jakosti výrobku, ale jsou důležité i pro odběratele.

Zkoušky vlastností technických materiálůZkoušky vlastností technických materiálůZkoušky vlastností technických materiálůZkoušky vlastností technických materiálůZkoušky vlastností technických materiálůZkoušky vlastností technických materiálů
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 17.2.2011 12:03  
Vlastnosti technických materiálů

Vlastnosti technických materiálů

Kovy a jejich slitiny mají různé vlastnosti, které jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Pro posouzení použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení vlastností na fyzikální, mechanické, technologické a chemické.

Vlastnosti technických materiálůVlastnosti technických materiálůVlastnosti technických materiálůVlastnosti technických materiálůVlastnosti technických materiálůVlastnosti technických materiálů
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 15.2.2011 00:24  
Úvod do strojírenské technologie

Úvod do strojírenské technologie

Strojírenská technologie je nauka o technických zákonitostech výrobního procesu, tj. o souhrnu výrobních pochodů, jichž se používá k zpracování surovin, materiálů a polotovarů v určitém výrobním procesu. Ve strojírenské výrobě převládají fyzikální změny materiálu, zejména změny tvaru mechanickými prostředky. S rozvojem techniky se vyvíjejí nové technické materiály, ještě rychleji však způsoby jejich zpracování. Výrobní způsoby se proto mohly vyvíjet různými směry, takže dnes tvoří strojírenskou technologií souhrn velmi rozdílných pochodů.

Úvod do strojírenské technologieÚvod do strojírenské technologieÚvod do strojírenské technologieÚvod do strojírenské technologieÚvod do strojírenské technologieÚvod do strojírenské technologie
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 14.2.2011 19:40  
Rozpis učiva strojírenské technologie

Rozpis učiva strojírenské technologie

V této galerii najděte rozpis učiva 1. ročníku oboru Mechanik seřizovač podle ŠVP, který je podrobněji rozpracován v kategorii Strojírenská technologie - Výukové materiály.

STE » Předmět
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 12.2.2011 23:36  
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9