Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
T&T

T&T

Technika & Technologie 

1
2
3
Vystupování lektora

Vystupování lektora

Po absolvování této kapitoly budete schopni: vysvětlit význam jednotlivých složek řeči těla, vyjmenovat způsoby, jak zapojit posluchače do prezentace, uvést nejčastější obtížné situace při prezentaci a vysvětlit jejich možné řešení, vyjmenovat nejčastější chyby lektora při prezentaci.

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:16  
 
Tvorba prezentace

Tvorba prezentace

Po absolvování této kapitoly budete schopni: orientovat se v uživatelském prostředí PowerPointu, vysvětlit význam šablony a barevného schéma, pracovat se snímky s různým rozvržením objektů, vkládat textové informace, vkládat objekty (ze souboru, výřezy, kliparty apod.), nastavovat přechody mezi snímky a animovat objekty na snímcích, promítat prezentaci a tisknout výstupy.

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:11  
 
Didaktická technika

Didaktická technika

Po prostudování této kapitoly budete schopni: popsat využití didaktických prostředků pro prezentaci, vysvětlit principy funkce didaktických prostředků pro prezentaci, uvést základní parametry důležité pro výběr daného prostředku, vhodně volit didaktické prostředky pro konkrétní situaci-

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:02  
 
Příprava prezentace

Příprava prezentace

Po absolvování této kapitoly budete schopni: vysvětlit důležitost stanovení cíle prezentace, využít myšlenkovou mapu pro přípravu prezentace, definovat osobnostní typologie posluchačů, správně působit na jednotlivé osobnostní typy, navrhnout podrobný scénář prezentace, navrhnout takový úvod prezentace, kterým navážete správný kontakt s posluchači, vysvětlit důležitost místa a délky prezentace, popsat možnosti udržení pozornosti posluchačů.

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 18:59  
 
Úspěšná prezentace

Úspěšná prezentace

Po prostudování této kapitoly budete schopni: vysvětlit pojem prezentace, definovat základní druhy prezentací, objasnit faktory úspěšnosti prezentace, vysvětlit jednotlivé fáze přípravy prezentace.

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 18:52  
 
Doporučená literatura

Doporučená literatura

Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti ICT.

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 19:27  
 
E-learningové nástroje

E-learningové nástroje

Po prostudování této kapitoly budete schopni: definovat základní vlastnosti e-learningových nástrojů, orientovat se v prostředí freeware e-learningových programů, vysvětlit běžné šablony stránek, vysvětlit správu kurzů, vytvořit jednoduchý e-learningový kurz.

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 19:21  
 
Tvorba studijních opor pro e-learning

Tvorba studijních opor pro e-learning

Po prostudování této kapitoly budete schopni: uvést charakteristické rysy studijní opory, vysvětlit možnosti převodu studijní opory do elektronické formy, definovat strukturu studijních opor, uvést možnosti členění textu, vyjmenovat a podrobněji popsat zpětnovazební prvky, aplikovat zásady grafické úpravy dokumentu, posoudit význam kompatibility vytvářených dokumentů.

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 19:13  
 
Účastníci e-learningového vzdělávání

Účastníci e-learningového vzdělávání

Po prostudování této kapitoly budete schopni: popsat vytváření efektivního e-learningového týmu, vyjmenovat požadované dovednosti týmu a jeho klíčové role, definovat úlohu tutora v prezenčním a distančním vzdělávání, charakterizovat postavení studujícího v on-line formě distančního vzdělávání.

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 19:04  
 
Základní pojmy e-learningu

Základní pojmy e-learningu

Po prostudování této kapitoly budete schopni: charakterizovat elektronické vzdělávání, rozlišit jednotlivé formy e-learningu, vysvětlit vzdělávání za podpory počítačů (CBT), vysvětlit vzdělávání za podpory webových technologií (WBT), vysvětlit systém řízení výuky LMS.

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 18:59  
 
1
2
3