Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
AND

AND

Andragogika 

1
2
3
4
Speciální didaktické postupy

Speciální didaktické postupy

Všechny didaktické postupy vyžadují tvořivost ze strany učitele, lektora i ze strany žáků, účastníků. Nové trendy ve vzdělávání jsou založeny na použití různých forem a postupů a jejich vzájemné kombinaci tak, aby ovlivňovaly co nejvíce smyslů a zákoutí vědomí. V následujících řádcích se stručně seznámíte s moderními metodami a postupy, často používanými ve vzdělávání dospělých.

AND » Didaktika dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 22:00  
 
Didaktické prostředky

Didaktické prostředky

Učební pomůcky a didaktická technika pomáhají zprostředkovat učební látku, a tím přispívají k efektivitě vzdělávacího procesu. Učebních pomůcek rozlišujeme různé druhy, mají různou funkci, a proto existuje i několik kritérií pro jejich výběr, která je nutno brát úvahu. Základní informace o tomto tématu jsou uvedeny v následujících řádcích. Každá vzdělávací činnost potřebuje zpětnou vazbu, hodnocení ze strany lektora i účastníků vzdělávání. K didaktickým prostředkům řadíme také diagnostickou a hodnotící činnost. V této kapitole se můžete dozvědět o diagnostice, způsobech a kritériích hodnocení vzdělávacích aktivit.

AND » Didaktika dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:56  
 
Didaktické metody

Didaktické metody

Členění a objasnění podstaty výukových metod, z nichž většina je vhodná k vzdělávání dospělých. Odlišnosti v principech jsou naznačeny. Každá metoda má své výhody a nevýhody, své slabé a silné stránky.

AND » Didaktika dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:52  
 
Didaktické formy

Didaktické formy

Formy procesu vyučování a učení mohou být různé a v této kapitole je uvedeno několik možností jejich členění. Kapitola dále objasňuje pět základních didaktických forem.

AND » Didaktika dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:48  
 
Didaktický proces

Didaktický proces

Didaktický proces má své prvky a fáze, které jsou v této kapitole popsány. U učebních procesů ve vzdělávání dospělých je možno nalézt třináct pravidel. Znalost didaktických principů, procesu zapamatování, změny v průběhu času i věku, jejichž rozboru se tato kapitola také věnuje, má přispět k efektivnějším způsobům vyučování i učení .

AND » Didaktika dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:44  
 
Andragogika a ostatní vědy

Andragogika a ostatní vědy

Vysvětlení pojmu didaktika a zejména pak androdidaktika a její členění je cílem první kapitoly této studijní podpory. Androdidaktika, jako teorie vzdělávání dospělých, má svá specifika a v následujícím textu je zaměřena pozornost právě na ně. K objasnění pojmu vzdělávání, rozdělení možných cílů ve vzdělávání, jejich členění a specifika vzdělávání dospělých může napomoct další část této kapitoly. Závěr této kapitoly slouží k vysvětlení pojmu kurikulum a jeho postavení v andragogice.

AND » Didaktika dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:38  
 
Doporučená literatura ke studiu

Doporučená literatura ke studiu

Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti andragogiky.

AND » Profesní vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:23  
 
Evaluační dotazník

Evaluační dotazník

Vzor evaluačního dotazníku

AND » Profesní vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:20  
 
Evaluace profesního vzdělávání

Evaluace profesního vzdělávání

Cílem kapitoly evaluace profesního vzdělávání dospělých pracovníků je pochopit evaluaci jako nejsložitější aspekt vzdělávacího cyklu. Jsou zde vysvětleny důvody a bariéry hodnocení a rozličné metodické přístupy. Dále je strukturováno plánování hodnotícího procesu a zjišťování jeho účinnosti a poukázáno na dva hlavní nástroje hodnocení - validitu a reliabilitu. V závěru je přiložen vzor evaluačního dotazníku pro účastníky vzdělávacího kurzu.

AND » Profesní vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:18  
 
Efektivnost a kvalita profesního vzdělávání

Efektivnost a kvalita profesního vzdělávání

Náplní kapitoly je poznání efektivnosti profesního vzdělávání ve vazbě na vzdělávací vstupy a výstupy. Určování efektivnosti vzdělávání různými metodami. Definice kvality profesního vzdělávání a vymezení klíčových oblastí. Faktory ovlivňující kvalitu profesního vzdělávání a metody jejího zlepšování. Projekt „Kvalita v dalším profesním vzdělávání“ Ministerstva práce a sociálních věcí a jeho výstupy.

AND » Profesní vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 21:16  
 
1
2
3
4