Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

ODV » Výukové materiály

Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,.. 

1
2
3
10. Základní druhy měřidel

10. Základní druhy měřidel

Účelem měření v dílenské praxi je zjišťování a ověřování hodnot, jež byly z technických důvodů u měřených předmětů předepsány. Zjišťuje se, zda rozměry vyráběných součástí souhlasí s rozměry uvedenými na výkresech, popř. s jakou přesností byly dodrženy.Při broušení, které je obvykle závěrečnou operací na výrobcích nejrůznějších stupňů náročnosti, je zapotřebí velmi četných měřidel a měřicích přístrojů.

ODV » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Petřík Profil uživatele | 27.5.2011 17:59  
 
9. Broušení úkosů

9. Broušení úkosů

Úkosy se brousí v překlápěcím svěráku, větší obrobky s úkosy se upínají na sklopných magnetických hranolech. Při zvlášť přesném broušení šikmých ploch se na ustavování obrobku nejlépe hodí sinusová pravítka.

ODV » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Petřík Profil uživatele | 27.5.2011 17:57  
 
8. Broušení pravoúhlých osazení a drážek

8. Broušení pravoúhlých osazení a drážek

Při broušení osazení použije brusič plochý kotouč s jednostranným vybráním. Obě plochy jsou od sebe odděleny zápichem, který dovoluje broušení každé plochy zvlášť. U drážky se postupně brousí nejprve svislé plochy a nakonec dno drážky.

ODV » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Petřík Profil uživatele | 27.5.2011 17:56  
 
7. Broušení rovinných ploch

7. Broušení rovinných ploch

Rovinné plochy se brousí jednak čelem, jednak obvodem brusného kotouče, za účelem dosažení nejlepší drsnosti a rozměrové přesnosti povrchu.

ODV » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Petřík Profil uživatele | 27.5.2011 17:55  
 
6. Vyvažování brusných kotoučů

6. Vyvažování brusných kotoučů

Brousící kotouč nesmí po upnutí na vřeteno házet, je nutno ho bezvadně vyvážit. Kotouč se vyvažuje staticky nebo dynamicky.

ODV » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Petřík Profil uživatele | 27.5.2011 17:53  
 
5. Upínání brusných nástrojů

5. Upínání brusných nástrojů

Způsob upnutí závisí na druhu, tvaru a velikosti brusných kotoučů. Upínání kotoučů se řídí především bezpečnostními předpisy, podle nichž se brusné kotouče mohou montovat jen na stroje opatřené ocelovými ochrannými kryty.

ODV » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Petřík Profil uživatele | 27.5.2011 17:52  
 
4. Orovnávání brusných kotoučů

4. Orovnávání brusných kotoučů

Orovnáním se zanesené a otupené kotouče zdrsňují (ostří), poopravuje se jejich tvar. Orovnává se ručně nebo strojně nástroji, které se nazývají orovnávače. Orovnání lze definovat jako jemné obrobení povrchu brousicího kotouče, při kterém jsou brusná zrna vylamována, třísněna a přeřezávána.

ODV » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Petřík Profil uživatele | 27.5.2011 17:51  
 
Broušení - osnova

Broušení - osnova

Osnova obsahuje seznámení s jednotlivými tématy broušení.

ODV » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Petřík Profil uživatele | 27.3.2011 09:59  
 
1.	OBP – zásady bezpečné práce na brousících strojích

1. OBP – zásady bezpečné práce na brousících strojích

Článek seznamuje se správnými zásadami OBP při práci na brousících strojích.

ODV » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Petřík Profil uživatele | 27.3.2011 09:58  
 
2. Podstata broušení, upínání obrobků

2. Podstata broušení, upínání obrobků

Obsahem článku je podstata broušení, popis nejpřesnějšího strojního třískového obrábění a způsoby upínání obrobků na bruskách na plocho.

ODV » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Petřík Profil uživatele | 27.3.2011 09:56  
 
1
2
3