Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
TEM

TEM

Technická mechanika 

1
2
6. ZÁKLADY MECHANIKY TEKUTIN

6. ZÁKLADY MECHANIKY TEKUTIN

Mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj. silami v kapalinách a plynech a pohybem kapalin a plynů (prouděním).

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 30.11.2011 08:24  
 
5. ZÁKLADY DYNAMIKY

5. ZÁKLADY DYNAMIKY

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles).Zabývá se tedy veličinami spojenými s dynamikou pohybu, jako např. hybnost a energie. Jedním ze základních cílů dynamiky je určit pohyb hmotného bodu (případně tělesa nebo těles), známe-li síly na hmotný bod (těleso nebo tělesa) působící. Jde tedy o určení polohy a rychlosti hmotného bodu (tělesa nebo těles) v daném čase.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 30.11.2011 08:21  
 
4. ZÁKLADY KINEMATIKY A TEORIE MECHANISMŮ

4. ZÁKLADY KINEMATIKY A TEORIE MECHANISMŮ

Kinematika je část mechaniky, která se zabývá klasifikací a popisem různých druhů pohybu, ale nezabývá se jeho příčinami. Naproti tomu dynamika zkoumá pohyb z hlediska působení sil. Kinematika se tedy zaměřuje na sledování polohy, rychlosti apod. Nesleduje však dynamické veličiny, jako např. hybnost a energii, kterými se zabývá dynamika. Důležitým kinematickým pojmem je hmotný bod. Jedná se o idealizaci, kdy libovolné těleso při popisu jeho pohybu nahrazujeme bodem s danou hmotností. Tento bod obvykle umísťujeme do těžiště tělesa. Poloha tělesa je údaj, vyjadřující umístění tělesa vzhledem ke vztažné soustavě.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 30.11.2011 08:20  
 
3. PRUŽNOST A PEVNOST

3. PRUŽNOST A PEVNOST

Tato galerie si klade za cíl naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti materiálů. Definuje základním pojmy mechaniky tuhých deformovatelných těles. Zabývá se základními druhy namáhání - tah, tlak, smyk, ohyb, krut, vzpěr pro staticky určité konstrukce.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 27.8.2011 22:10  
 
1. ÚVOD DO MECHANIKY

1. ÚVOD DO MECHANIKY

Tato galerie se zabývá základnímy pojmy se kterými mechanika pracuje,rozdělením mechaniky, základnímy zákony a vazbami na ostatní předměty.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 11.4.2011 09:23  
 
2. STATIKA

2. STATIKA

Tato galerie se zabývá STATIKOU: Statika je část mechaniky, která se zabývá tělesy nacházejícími se v klidu v určité vztažné soustavě, silami, které mezi takovýmito tělesy působí a rovnováhou celého systému. Statika je součástí dynamiky. Je zaměřena na jednotlivé metody statiky a jejich užití na praktických příkladech.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 11.4.2011 09:23  
 
Rozpis učiva Technické mechaniky 2. ročník

Rozpis učiva Technické mechaniky 2. ročník

V této galerii najděte rozpis učiva 2.ročníku oboru Mechanik seřizovač podle ŠVP, který je podrobněji rozpracován v kategorii Technická mechanika - Výukové materiály

Rozpis učiva Technické mechaniky 2. ročníkRozpis učiva Technické mechaniky 2. ročníkRozpis učiva Technické mechaniky 2. ročníkRozpis učiva Technické mechaniky 2. ročníkRozpis učiva Technické mechaniky 2. ročníkRozpis učiva Technické mechaniky 2. ročník
TEM » Předmět
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 10.3.2011 22:32  
Informační zdroje

Informační zdroje

Zde jsou uvedeny základní zdroje informací.

Informační zdrojeInformační zdrojeInformační zdrojeInformační zdrojeInformační zdrojeInformační zdroje
TEM » Informační zdroje
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 10.3.2011 22:32  
Isaac Newton

Isaac Newton

Trochu historie nikoho nezabije:

Isaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac Newton
TEM » Články
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 10.3.2011 22:31  
Rozpis učiva Technické mechaniky 3. ročník

Rozpis učiva Technické mechaniky 3. ročník

V této galerii najděte rozpis učiva 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač podle ŠVP, který je podrobněji rozpracován v kategorii Technická mechanika - Výukové materiály

Rozpis učiva Technické mechaniky 3. ročníkRozpis učiva technické mechanikyRozpis učiva technické mechanikyRozpis učiva technické mechanikyRozpis učiva technické mechanikyRozpis učiva technické mechaniky
TEM » Předmět
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 10.3.2011 22:28  
1
2