Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Frézování

ODV » Frézování

Frézování 

1
2
3
Frézování tvarových ploch na otočných stolech

Frézování tvarových ploch na otočných stolech

Otočné stoly patří k zvláštnímu příslušenství frézek, které umožňují frézovat na obrobcích tvarové plochy, které bývají určeny středovým úhlem, poloměrem, případně mají veliký poloměr zaoblení.

ODV » Frézování
Publikovaný | Jiří Doležel Profil uživatele | 28.11.2011 21:11  
 
Řezání materiálu pilovým kotoučem

Řezání materiálu pilovým kotoučem

Kromě běžných frézařských operací můžeme na frézkách materiál i řezat (dělit). K této práci používáme pilové kotouče, které se podobají úzkým kotoučovým frézám.

ODV » Frézování
Publikovaný | Jiří Doležel Profil uživatele | 26.10.2011 22:11  
 
Animace frézování pravoúhlého osazení II.

Animace frézování pravoúhlého osazení II.

Animace ukazuje zhotovení pravoúhlého osazení na obrobku obdélníkového průřezu příčně.

Animace frézování pravoúhlého osazení II.
ODV » Frézování
Publikovaný | Jiří Doležel Profil uživatele | 26.10.2011 22:10  
Frézování jednoduchých tvarových ploch

Frézování jednoduchých tvarových ploch

Tvarové plochy lze definovat jako různě zakřivené plochy, lišící se od tvarů pravidelných těles jako je hranol, válec, kužel aj. Jednoduché tvarové plochy se obrábí na frézkách dle orýsování běžnými nástroji tzv. sdruženými posuvy, nebo tvarovými frézami.

Frézování jednoduchých tvarových plochFrézování jednoduchých tvarových plochFrézování jednoduchých tvarových plochFrézování jednoduchých tvarových ploch
ODV » Frézování
Publikovaný | Jiří Doležel Profil uživatele | 26.10.2011 22:10  
Frézování šikmých ploch

Frézování šikmých ploch

Za šikmé plochy považujeme takové rovinné plochy, které se základnou nesvírají pravý úhel (90°) a ani s ní nejsou rovnoběžné. V článku jsou popsány a na obrázcích znázorněny způsoby frézování šikmých ploch.

Frézování šikmých plochFrézování šikmých plochFrézování šikmých plochFrézování šikmých ploch
ODV » Frézování
Publikovaný | Jiří Doležel Profil uživatele | 27.9.2011 21:37  
Animace frézování pravoúhlého osazení.

Animace frézování pravoúhlého osazení.

Animace ukazuje zhotovení pravoúhlého osazení na obrobku obdélníkového průřezu podélným frézováním a zarovnání čela osazení příčně.

Animace frézování pravoúhlého osazení.
ODV » Frézování
Publikovaný | Jiří Doležel Profil uživatele | 27.9.2011 21:36  
Frézování pravoúhlých výřezů a osazení.

Frézování pravoúhlých výřezů a osazení.

Frézování pravoúhlých osazení a výřezů patří po frézování rovinných ploch a úhlování mezi základní frézařské operace.

ODV » Frézování
Publikovaný | Jiří Doležel Profil uživatele | 27.9.2011 21:35  
 
Řezné kapaliny

Řezné kapaliny

Řezná kapalina je pomocná látka, usnadňující svými chladícími a mazacími účinky třískové obrábění. V článku se podrobně seznámíte s rozdělením funkcí a použitím řezných kapalin.

Řezné kapalinyŘezné kapalinyŘezné kapalinyŘezné kapaliny
ODV » Frézování
Publikovaný | Jiří Doležel Profil uživatele | 27.8.2011 20:48  
Frézování spojených pravoúhlých ploch.

Frézování spojených pravoúhlých ploch.

Spojené plochy pravoúhlé jsou v podstatě rovinné plochy, které spolu svírají pravý úhel. Jejich frézování je jednou ze základních, velmi důležitých pracovních operací prováděných na frézkách.

ODV » Frézování
Publikovaný | Jiří Doležel Profil uživatele | 1.7.2011 10:39  
 
Řezné podmínky při frézování.

Řezné podmínky při frézování.

Řezné podmínky lze definovat jako souhrn všech činitelů, kteří ovlivňují průběh frézování. Aby frézování probíhalo co nejoptimálněji a nejhospodárněji, je třeba na frézce nastavit správné řezné podmínky, tj. otáčky, posuv obrobku, hloubku řezu a způsob frézování, v závislosti na nástroji, obráběném materiálu a chlazení.

ODV » Frézování
Publikovaný | Jiří Doležel Profil uživatele | 27.5.2011 18:18  
 
1
2
3