Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
E-learning ve vzdělávání dospělých

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých

E-learning ve vzdělávání dospělých 

 
Doporučená literatura

Doporučená literatura

Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti ICT.

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 19:27  
 
E-learningové nástroje

E-learningové nástroje

Po prostudování této kapitoly budete schopni: definovat základní vlastnosti e-learningových nástrojů, orientovat se v prostředí freeware e-learningových programů, vysvětlit běžné šablony stránek, vysvětlit správu kurzů, vytvořit jednoduchý e-learningový kurz.

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 19:21  
 
Tvorba studijních opor pro e-learning

Tvorba studijních opor pro e-learning

Po prostudování této kapitoly budete schopni: uvést charakteristické rysy studijní opory, vysvětlit možnosti převodu studijní opory do elektronické formy, definovat strukturu studijních opor, uvést možnosti členění textu, vyjmenovat a podrobněji popsat zpětnovazební prvky, aplikovat zásady grafické úpravy dokumentu, posoudit význam kompatibility vytvářených dokumentů.

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 19:13  
 
Účastníci e-learningového vzdělávání

Účastníci e-learningového vzdělávání

Po prostudování této kapitoly budete schopni: popsat vytváření efektivního e-learningového týmu, vyjmenovat požadované dovednosti týmu a jeho klíčové role, definovat úlohu tutora v prezenčním a distančním vzdělávání, charakterizovat postavení studujícího v on-line formě distančního vzdělávání.

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 19:04  
 
Základní pojmy e-learningu

Základní pojmy e-learningu

Po prostudování této kapitoly budete schopni: charakterizovat elektronické vzdělávání, rozlišit jednotlivé formy e-learningu, vysvětlit vzdělávání za podpory počítačů (CBT), vysvětlit vzdělávání za podpory webových technologií (WBT), vysvětlit systém řízení výuky LMS.

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 18:59  
 
Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání

Po prostudování této kapitoly budete schopni: charakterizovat základní formy vzdělávání, vysvětlit základní principy distančního vzdělávání, popsat distanční vzdělávání jako systém, popsat historický vývoj distančního vzdělávání.

T&T » E-learning ve vzdělávání dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 18:56