Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Příprava prezentace

T&T » Příprava prezentace

Příprava prezentace 

 
Doporučená literatura

Doporučená literatura

Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti ICT.

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:51  
 
Vystupování lektora

Vystupování lektora

Po absolvování této kapitoly budete schopni: vysvětlit význam jednotlivých složek řeči těla, vyjmenovat způsoby, jak zapojit posluchače do prezentace, uvést nejčastější obtížné situace při prezentaci a vysvětlit jejich možné řešení, vyjmenovat nejčastější chyby lektora při prezentaci.

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:16  
 
Tvorba prezentace

Tvorba prezentace

Po absolvování této kapitoly budete schopni: orientovat se v uživatelském prostředí PowerPointu, vysvětlit význam šablony a barevného schéma, pracovat se snímky s různým rozvržením objektů, vkládat textové informace, vkládat objekty (ze souboru, výřezy, kliparty apod.), nastavovat přechody mezi snímky a animovat objekty na snímcích, promítat prezentaci a tisknout výstupy.

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:11  
 
Didaktická technika

Didaktická technika

Po prostudování této kapitoly budete schopni: popsat využití didaktických prostředků pro prezentaci, vysvětlit principy funkce didaktických prostředků pro prezentaci, uvést základní parametry důležité pro výběr daného prostředku, vhodně volit didaktické prostředky pro konkrétní situaci-

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:02  
 
Příprava prezentace

Příprava prezentace

Po absolvování této kapitoly budete schopni: vysvětlit důležitost stanovení cíle prezentace, využít myšlenkovou mapu pro přípravu prezentace, definovat osobnostní typologie posluchačů, správně působit na jednotlivé osobnostní typy, navrhnout podrobný scénář prezentace, navrhnout takový úvod prezentace, kterým navážete správný kontakt s posluchači, vysvětlit důležitost místa a délky prezentace, popsat možnosti udržení pozornosti posluchačů.

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 18:59  
 
Úspěšná prezentace

Úspěšná prezentace

Po prostudování této kapitoly budete schopni: vysvětlit pojem prezentace, definovat základní druhy prezentací, objasnit faktory úspěšnosti prezentace, vysvětlit jednotlivé fáze přípravy prezentace.

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 18:52