Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
T&T

T&T

Technika & Technologie 

1
2
3
Doporučená literatura ke studiu

Doporučená literatura ke studiu

Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti andragogiky.

T&T » Příprava dokumentu v elektronické podobě
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 18.7.2012 20:29  
 
Další software pro práci s textem

Další software pro práci s textem

Cílem této kapitoly je ukázat a popsat některý další lehce dostupný textový editor, který může uživatel použít pro vytváření běžných dokumentů nebo také složitějších mnohastránkových prací.

T&T » Příprava dokumentu v elektronické podobě
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 18.7.2012 20:15  
 
Textový editor Microsoft Word 2010

Textový editor Microsoft Word 2010

Tato kapitola je určena jak pro úplné začátečníky, tak i pro mírně pokročilé. Cílem je umožnit nezkušenému uživateli chronologicky postupovat při tvorbě dokumentu a používat prvky, které jsou v něm obsaženy. Vždy jsou popsány různé varianty řešení dané problematiky tak, aby měl uživatel možnost výběru té, která je pro něj nejvhodnější. Zkušenějšímu uživateli umožňuje nastudovat jiné možnosti řešení daného problému, které mohou být třeba efektivnější. Hlavním cílem této kapitoly je zorientovat se v novém prostředí programu MS Word 2010

T&T » Příprava dokumentu v elektronické podobě
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 18.7.2012 20:14  
 
Typografická pravidla

Typografická pravidla

V případě, že používáme k tvorbě textového dokumentu výpočetní techniku, měli bychom mít alespoň základní povědomí o typografii. Cílem této kapitoly je popsat základní strukturu textového dokumentu a ukázat na nejčastější typografické chyby, se kterými se u dokumentů v elektronické podobě můžeme setkat. Součástí je též jejich řešení.

T&T » Příprava dokumentu v elektronické podobě
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 18.7.2012 20:07  
 
Doporučená literatura

Doporučená literatura

Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti ICT.

T&T » Grafika a multimedia
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:53  
 
Animace a tutoriály

Animace a tutoriály

Cílem kapitoly je seznámit s principem funkce a způsoby vytváření animovaných obrázků. Uživatel programu Gimp zde dostane návod na sestavení jednoduché animace ve formátu GIF. V další části se naučí základní ovládání programu Wink a bude schopen vytvořit krátký tutoriál.

T&T » Grafika a multimedia
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:51  
 
Doporučená literatura

Doporučená literatura

Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti ICT.

T&T » Příprava prezentace
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:51  
 
Multimédia - zvuk a video

Multimédia - zvuk a video

Cílem kapitoly je vysvětlení pojmu multimédia, získání základní představy o multimediálních souborech a jejich využití, získání základních dovedností pro práci se zvukovými záznamy, jejich úprava pro další použití, osvojení si dovedností v oblasti práci s video záznamy, střih a úprava videa.

T&T » Grafika a multimedia
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:48  
 
Grafika

Grafika

Cílem kapitoly je seznámit uživatele se základními typy grafiky a základními pojmy z oblasti grafiky, charakteristika grafiky rastrové a vektorové, formáty používané pro různé typy grafiky, porozumění podstatě skládání barev, získat dovednosti v oblasti úpravy rastrových obrázků, vytváření koláží a ukládání ve vhodném formátu a rozlišení, zvládnutí základů práce s editorem vektorové grafiky.

T&T » Grafika a multimedia
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:37  
 
Kompozice a teorie zlatého řezu

Kompozice a teorie zlatého řezu

Cílem kapitoly je představit uživateli základní zásady kompozice grafického snímku, ukázat možnosti konstrukce zlatého řezu a naučit uživatele správně sestavit kompozici snímku nebo záběru.

T&T » Grafika a multimedia
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 19:22  
 
1
2
3