Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
AND

AND

Andragogika 

1
2
3
4
Doporučená literatura ke studiu

Doporučená literatura ke studiu

Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti andragogiky.

AND » Úvod do andragogiky
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 15.7.2012 17:39  
 
Význam vzdělávání dospělých v současné společnosti

Význam vzdělávání dospělých v současné společnosti

Cílem této kapitoly je, abyste po jejím prostudování dokázali diskutovat o základních aktuálních problémech vzdělávání dospělých v současné společnosti, uvědomili si nutnost celoživotního vzdělávání a znali základní myšlenky významných mezinárodních dokumentů týkající se celoživotního vzdělávání.

AND » Úvod do andragogiky
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 18:42  
 
Historie vzdělávání dospělých a andragogiky, základní mezinárodní dokumenty vzdělávání dospělých

Historie vzdělávání dospělých a andragogiky, základní mezinárodní dokumenty vzdělávání dospělých

Cílem této kapitoly je nastínit vývoj andragogiky u nás i ve světě. Seznámit se s nejdůležitějšími myšlenkami hlavních představitelů andragogiky a důvody jejího vývoje i změn. Pochopit že, vzdělávání dospělých má svoji historii, která se odvíjí v závislosti na rozvoji společenském.

AND » Úvod do andragogiky
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 18:36  
 
Andragogika v systému ostatních vědeckých disciplín

Andragogika v systému ostatních vědeckých disciplín

Cílem této kapitoly je, abyste po jejím prostudování dokázali vyjmenovat vědecké disciplíny, k nimž má andragogika nejsilnější vztah, zdůvodnit spjatost andragogiky se sociologií a psychologií, vymezit názory na vztah andragogiky a pedagogiky, konkretizovat poznatky a oblasti, které ze sféry pedagogiky andragogika nejvíce využívá.

AND » Úvod do andragogiky
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 18:29  
 
Základní andragogické pojmy

Základní andragogické pojmy

Cílem této kapitoly je objasnění si základních pojmů z andragogiky tak, abychom mohli dále bádat a studovat význam a smysl andragogiky. Budeme se umět andragogicky vyjadřovat a znát jak andragogické pojmy, tak pojmy z příbuzných vědeckých disciplín.

AND » Úvod do andragogiky
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 18:25  
 
Objekt andragogiky

Objekt andragogiky

Cílem této kapitoly je objasnit si, co je objektem andragogiky. Podrobněji rozebrat životní dráhu člověka jako složitý proces popsaný pomocí čtyř dimenzí a základní modely vzdělávacích přístupů.

AND » Úvod do andragogiky
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 18:21  
 
Předmět andragogiky

Předmět andragogiky

Cílem této kapitoly je objasnit různá pojetí předmětu andragogiky a charakterizovat nejobecnější předmět andragogiky.

AND » Úvod do andragogiky
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 18:02  
 
Struktura a subdisciplíny andragogiky

Struktura a subdisciplíny andragogiky

Cílem této kapitoly je snaha najít odpověď na otázku: „Je andragogika vědou empiricko-teoretickou nebo prakticko-normativní?“ Zodpovězení této otázky znamená zorientovat se správně ve struktuře andragogiky.

AND » Úvod do andragogiky
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 17:59  
 
Vznik a vývoj pojmu andragogika

Vznik a vývoj pojmu andragogika

Cílem této kapitoly je objasnit vznik a vývoj andragogiky. Seznámit se ze základními důvody, které vyvolaly potřebu vzniku andragogiky a představit první učitele této disciplíny.

AND » Úvod do andragogiky
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 14.7.2012 17:54  
 
Doporučená literatura ke studiu

Doporučená literatura ke studiu

Doporučená literatura k rozšíření a doplnění klíčových kompetencí v oblasti andragogiky.

AND » Didaktika dospělých
Publikovaný | Mgr. Martin Doležal Profil uživatele | 13.7.2012 22:02  
 
1
2
3
4