Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Články

TCH » Články

Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu. 

 
Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

Zavádění moderní techniky do praxe klade velké nároky na udržení tohoto trendu i na naší škole. Právě tento nový obor dokázal pružně reagovat na změny v rozvoji techniky a technologií tak, že vedle znalostí s obsluhou, seřizováním i údržbou klasických i programově řízených obráběcích strojů umožňuje žákům získávat znalosti z nových, pro výrobu potřebných oborů.

TCH » Články
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 13.9.2016 19:46  
 
Vedení NC strojů

Vedení NC strojů

Podstatnou částí CNC a jiných podobných strojů jsou jejich vodící plochy. K požadavkům kladeným na lože a vodící plochy NC a CNC strojů patří vysoká tuhost, schopnost přenášet maximální síly při minimální deformaci, schopnost tlumit chvění, jednoduchá a snadná údržba a dobrý odvod třísek a tepla.

TCH » Články
Publikovaný | Martin Krčmář Profil uživatele | 10.12.2011 12:54  
 
Odměřovací zařízení v praxi

Odměřovací zařízení v praxi

Odměřování tvoří důležitou část stroje, které má také velký vliv na přesnost. Jedná se o to , že počítač porovnává skutečnou polohu (např.nástroje) s požadovanou polohou , která je zadaná v programu. Toto je realizováno zpětnou vazbou, která se skládá z řídícího systému, akčního členu, řízeného prvku a senzoru.

TCH » Články
Publikovaný | Martin Krčmář Profil uživatele | 10.12.2011 12:54  
 
Pohony obráběcích strojů

Pohony obráběcích strojů

Pohony pro obráběcí stroje musí splňovat mnoho náročných a často i protichůdných parametrů. Mezi nejdůležitější parametry patří maximální přesnost, vysoká tuhost, vysoké výstupní krouticí momenty či vysoké otáčky. Hlavní pohon vřetena stroje – musí zajistit plynulou změnu otáček při zatížení stroje při obrábění, vysoké zrychlení a zpomalení.

TCH » Články
Publikovaný | Martin Krčmář Profil uživatele | 10.12.2011 12:54  
 
Nástrojové řezné materiály

Nástrojové řezné materiály

Břit je nejdůležitější částí nástroje. Závisí na něm průběh vlastního procesu obrábění, produktivita a hospodárnost obrábění. Je proto nutné věnovat volbě materiálu břitu nástroje velkou pozornost. Vlastnostem materiálu na řezné nástroje, tj. jeho tvrdosti (musí být min. o 6 HRC více než obráběného materiálu), pevnosti, houževnatosti, odolnosti proti otěru a tepelné odolnosti, se říká souhrnně řezivost.

TCH » Články
Publikovaný | Martin Krčmář Profil uživatele | 9.12.2011 21:28  
 
Dělící přístroje - druhy dělení

Dělící přístroje - druhy dělení

Mají-li se v různých rotačních výrobcích, na př. frézách, výhrubnících, výstružnících, vrtácích, závitnících, ozubených kolech, kotoučích, rohatkách,bubnech a pod., vyfrézovat drážky nebo zářezy ve stejných vzdálenostech od sebe, je k tomu zapotřebí vhodné dělicí zařízení — dělicí přístroj, jímž se rozdělí jejich obvody na žádaný počet dílů.

TCH » Články
Publikovaný | Radek Mičola Profil uživatele | 16.11.2011 22:55  
 
Teorie obrábění -  Drsnost obrobeného povrchu

Teorie obrábění - Drsnost obrobeného povrchu

Drsnost povrchu je důležitým činitelem zejména pro dynamicky namá­hané součásti, které se začínají porušovat zpravidla od povrchu. Větší drsnost tedy nepříznivě působí na únavovou pevnost součástí, a popřípadě i na jejich odolnost proti otěru.Obrobená plocha není v žádném případě ideálně hladká. Vykazuje vždy určitý stupeň drsnosti, který je určen mikronerovnostmi vzniklými při obrábění.

TCH » Články
Publikovaný | Radek Mičola Profil uživatele | 16.11.2011 22:55  
 
Vliv chemických prvků na kvalitu oceli

Vliv chemických prvků na kvalitu oceli

V tomto článku jsou popsány všechny doprovodné chemické prvky vyskytující se v ocelích. Jsou popsány jejich příznivé i negativní vlivy na vlastnosti všech druhů ocelí.

TCH » Články
Publikovaný | Radek Mičola Profil uživatele | 16.11.2011 22:54  
 
Nástrojové kužele

Nástrojové kužele

V následujícím článku jsou shrnuty nástrojové kužely, běžně používáné při upínání nástrojů prakicky na všech druzích obráběcích strojů. Aby bylo možné nástroj pevně spojit s vřetenem obráběcího stroje, a zároveň jej osově ustavit a vycentrovat s minimální házivostí, používá se především v oblasti konvenčního obrábění několik druhů převážně normalizovaných vnějších a vnitřních kuželů.

TCH » Články
Publikovaný | Radek Mičola Profil uživatele | 16.11.2011 22:53