Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

TCH » Výukové materiály

Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,.. 

1
2
3
4
5
6
7
Technologické postupy

Technologické postupy

Technologický postup určuje sled operací spojených s proměnou polotovaru na výrobek. Musí zabezpečit na jeho výrobu co nejmenší náklady při dosažení vysoké produktivity práce, zároveň musí být úplný, správný, stručný a srozumitelný.

Technologické postupyTechnologické postupyTechnologické postupyTechnologické postupyTechnologické postupyTechnologické postupy
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 7.1.2012 18:29  
Nekonvenční metody obrábění

Nekonvenční metody obrábění

U těchto se nepoužívá standardní řezný nástroj, k úběru materiálu dochází účinky tepelnými, chemickými nebo abrazivními, případně jejich kombinací. Používáme tam, kde by klasický způsob obrábění byl obtížný nebo nemožný, můžeme obrábět součásti s vysokou pevností, tvrdostí a tvarově velmi složité díly.

Nekonvenční metody obráběníNekonvenční metody obráběníNekonvenční metody obráběníNekonvenční metody obráběníNekonvenční metody obráběníNekonvenční metody obrábění
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 7.1.2012 17:53  
Speciální druhy obrábění

Speciální druhy obrábění

Podsoustružování se provádí u tvarových fréz, závitníků větších průměrů a delších nástrojů, kde se vyžaduje stálá geometrie břitu i při několikanásobném přebroušení. Obrobek vykonává otáčivý pohyb – řezná rychlost je velmi malá 1-8 m/min. Nástroj vykonává přímočarý pohyb vratný, kolmý k ose obrábění. Po osoustružení zubu se rychle vrací zpět a začíná soustružit další zub. Velikost nástrojového úhlu je dána hloubkou podsoustružování.

Speciální druhy obráběníSpeciální druhy obráběníSpeciální druhy obráběníSpeciální druhy obráběníSpeciální druhy obráběníSpeciální druhy obrábění
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 3.1.2012 22:03  
Dokončovací metody obrábění

Dokončovací metody obrábění

Honováním obrábíme vnitřní válcové plochy, dosahujeme vysoké geometrické a rozměrové přesnosti, a velmi dobré drsnosti povrchu. Je to dokončovací metoda, při kterém se obráběný materiál odebírá abrazívním účinkem honovacích kamenů , lišt nebo kartáčů upevněných v honovací hlavě. Honovat lze kalené i nekalené oceli, litiny, neželezné kovy, SK, tvrdé povlaky a další materiály.

Dokončovací metody obráběníDokončovací metody obráběníDokončovací metody obráběníDokončovací metody obráběníDokončovací metody obráběníDokončovací metody obrábění
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 3.1.2012 22:03  
Stanovení optimální trvanlivosti a výrobních nákladů

Stanovení optimální trvanlivosti a výrobních nákladů

Čím jsou náklady na obrábění součásti nižší, tím hospodárněji byla součást obrobena. Celkové výrobní náklady na provedení operace nebo na obrobení celé součásti či několika součástí se skládají z nákladů na strojní obrábění, nákladů na měření a výměnu obrobku a nákladů na nástroj. Vlastní náklady na obrobení dané součásti mají být minimální, trvanlivost nástroje má dosáhnout optimální hodnoty T opt.

Stanovení optimální trvanlivosti a výrobních nákladůStanovení optimální trvanlivosti a výrobních nákladůStanovení optimální trvanlivosti a výrobních nákladůStanovení optimální trvanlivosti a výrobních nákladůStanovení optimální trvanlivosti a výrobních nákladůStanovení optimální trvanlivosti a výrobních nákladů
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 12.12.2011 21:57  
Trvanlivost břitu

Trvanlivost břitu

Trvanlivost břitu je celková doba, po kterou je nástroj schopen odebírat třísku. Je to součet čistých řezných časů, kdy nástroj pracuje od ostření do otupení. Nejčastějším kritériem pro posuzování otupení nástroje je vznik hřbetní plošky. Hodnoty, kdy lze považovat nástroj za otupený lze vyhledat v tabulkách. Otupený nástroj se buď přeostří, pootočí nebo vyřadí.

Trvanlivost břituTrvanlivost břituTrvanlivost břituTrvanlivost břituTrvanlivost břituTrvanlivost břitu
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 12.12.2011 21:56  
Řezné síly při soustružení

Řezné síly při soustružení

Při vnikání nástroje do materiálu vzniká řezný odpor. Jeho velikost je závislá na obráběném materiálu, zvolených řezných podmínkách a geometrii nástroje. Výslednou řeznou sílu, kterou překonáváme tento řezný odpor, můžeme rozdělit na 3 složky.

Řezné síly při soustruženíŘezné síly při soustruženíŘezné síly při soustruženíŘezné síly při soustruženíŘezné síly při soustruženíŘezné síly při soustružení
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 11.12.2011 19:55  
Vliv teploty při obrábění

Vliv teploty při obrábění

Vnikáním nástroje do materiálu vzniká vlivem plastické deformace a třením v místě řezu teplo. Teplo je průvodním jevem při obrábění, má nepříznivý vliv na trvanlivost a opotřebení nástroje, přesnost a kvalitu obrobené plochy

Vliv teploty při obráběníVliv teploty při obráběníVliv teploty při obráběníVliv teploty při obráběníVliv teploty při obráběníVliv teploty při obrábění
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 7.12.2011 17:06  
Fyzikální podstata procesu obrábění

Fyzikální podstata procesu obrábění

Vnikání klínového břitu nástroje do materiálu a tvoření třísky vyžaduje řeznou sílu, jejíž velikost závisí na obrobitelnosti (pevnosti a tvrdosti) obrobku, velikosti průřezu třísky, tvaru břitu a jeho nastavení vůči obrobku. Vlastnosti materiálu ovlivňují tvar oddělované třísky. U krystalických látek, mezi něž patří kovy a jejich litiny, můžeme pozorovat v procesu odbourávání třísky tři oblasti.

Fyzikální podstata procesu obráběníFyzikální podstata procesu obráběníFyzikální podstata procesu obráběníFyzikální podstata procesu obráběníFyzikální podstata procesu obráběníFyzikální podstata procesu obrábění
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 4.12.2011 22:12  
Optimalizace obrábění

Optimalizace obrábění

Třískové obrábění lze charakterizovat jako technologický proces, při němž postupně odebíráme z povrchu materiálu částice formou třísek. Hlavní řezný pohyb je relativní pohyb nástroje či obrobku. Rychlost hlavního řezného pohybu se nazývá řezná rychlost, řezný pohyb může být otáčivý, přímočarý, posuvný nebo složený. Vedlejší řezný pohyb-posuv, je potřebný k tomu, aby tříska byla odřezávána v požadované délce obrobku. Může být podélný, příčný či složený. Vykonává jej nástroj či obrobek.

Optimalizace obráběníOptimalizace obráběníOptimalizace obráběníOptimalizace obráběníOptimalizace obráběníOptimalizace obrábění
TCH » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 4.12.2011 18:51  
1
2
3
4
5
6
7