Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

LAC » Výukové materiály

Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,.. 

1
2
12. ÚVOD DO MĚŘENÍ

12. ÚVOD DO MĚŘENÍ

Tato galerie se bude zabývat technickými měřeními, která jsou zaměřena na oblast mechatroniky. Měření je kvantitativní zkoumání vlastností předmětů, obvykle porovnáváním s obecně přijatou jednotkou. Výsledkem měření je tedy číslo, které vyjadřuje poměr zkoumané veličiny k jednotce. Význam měření je hlavně v tom, že: charakterizuje měřenou veličinu dovoluje měření opakovat a porovnávat výsledek lze zpracovávat matematicky

LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Kameník Profil uživatele | 10.1.2012 10:40  
 
13. ZÁKLADNÍ MĚŘIDLA A MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

13. ZÁKLADNÍ MĚŘIDLA A MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

Tato galerie se bude zabývat rozdělením, popisem a základním použitím měřidel a jednouchých měřících přístrojů. Jejím cílem je vytvořit u žáků základní přehled o měřidlech a jejich možnostech použití tak, aby v praxi si domedli již sami zvolit potřebnou měřící metodu a měřidla.

LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Kameník Profil uživatele | 10.1.2012 10:40  
 
14. PRAKTICKÁ MĚŘENÍ

14. PRAKTICKÁ MĚŘENÍ

Tato galerie poskytne návod na provedení praktických cvičení z měření, jejichž výsledkem by měli být případně zpracované protokoly z měření konkrétních součástí.

LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Kameník Profil uživatele | 10.1.2012 10:20  
 
SolidWorks

SolidWorks

Jako parametrický 3D modelář SolidWorks nabízí výkonné objemové i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů. Uživatelské rozhraní SolidWorks je velmi intuitivní a nabízí pohotové pracovní postupy, rapidně snižuje nutné pohyby myší a umožňuje okamžitou, kontextově závislou interakci s uživatelem.

SolidWorksSolidWorksSolidWorksSolidWorksSolidWorksSolidWorks
LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Ján Roman Profil uživatele | 11.12.2011 17:31  
Edgecam

Edgecam

Edgecam je CAM systém, umožňující programování frézovacích, soustružnických a soustružnicko-frézovacích strojů. Edgecam kombinuje uživatelsky příjemné prostředí a intuitivní ovládání, se sofistikovanou tvorbou drah nástrojů. Edgecam je kompletní softwarové CAM řešení jak pro produkční obrábění, tak i pro výrobu tvarových forem a zápustek.

EdgecamEdgecamEdgecamEdgecamEdgecamEdgecam
LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Ján Roman Profil uživatele | 11.12.2011 17:31  
Strojní programování

Strojní programování

Stále náročnější požadavky ve strojírenství při řízení technologických procesů si vynutilo nové změny v oblasti NC a CNC řízení a programování. Výroba složitějších součástí pomocí klasického programování se postupně stávala neefektivní a pracná, v některých případech i prakticky nerealizovatelná. Nejčastěji nacházejí tyto systémy uplatnění při výrobě různých forem pro vstřikování a lisování, při výrobě elektrod pro nekonvenční technologie elektroerozivního obrábění a v neposlední řadě u součástí velmi složitých tvarů.

Strojní programováníStrojní programováníStrojní programováníStrojní programováníStrojní programováníStrojní programování
LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Řehula Profil uživatele | 24.11.2011 22:15  
Surfcam Velocity

Surfcam Velocity

SURFCAM je systém s technologickým (CAM) zaměřením. To znamená obrábění modelu (formy, zápustky, elektrody atd.) od hrubovacích operací přes dokončovací operace až po zbytkové obrábění, ověření dráhy nástroje v SURFCAM Verify a následné přeložení dráhy nástroje (postprocesing) pro daný stroj (drátořez, soustruh, 2,5 až 5osá frézka s různými řídícími systémy). V tomto systému je možné modelování a následné úpravy modelů a to jak modelů zde vytvořených, tak modelů převzatých z jiných systémů.

Surfcam VelocitySurfcam VelocitySurfcam VelocitySurfcam VelocitySurfcam VelocitySurfcam Velocity
LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Řehula Profil uživatele | 24.11.2011 22:15  
F 16 CNC/F 2000

F 16 CNC/F 2000

Frézka F 16 CNC/F 2000 je určena pro přesné obrábění oceli, barevných kovů i plastů, vrtání. Použitelná od kusové po sériovou výrobu. Frézování tvarů, maket a modelů s konverzí dat z CAM systémů. Výukové a rekvalifikační práce.

F 16 CNC/F 2000F 16 CNC/F 2000F 16 CNC/F 2000F 16 CNC/F 2000F 16 CNC/F 2000F 16 CNC/F 2000
LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Řehula Profil uživatele | 24.11.2011 22:14  
SUF 16 CNC/S2000

SUF 16 CNC/S2000

Tento stroj vyráběl TOS Hulín. Lze na něm obrábět jak tyčové, tak přírubové součásti z ocelí běžných jakostí, slitin Al, plastických hmot, dřeva a pod. Umožňuje soustružení válcových součástí, vnějších a vnitřních tvarových a kuželových ploch, řezání závitů, vrtání atd. SUF má svařované podélné lože. Vedení je tvořeno dvěmi kruhovými tyčemi, příčný suport je opatřen nožovou hlavou s rychlovýměnnými nožovými držáky. Vřeteno je poháněno regulačním komutátorovým stejnosměrným motorem s plynulou změnou otáček. Pohony posuvů zajišťují krokové motory umožňující lineární a kruhovou interpolaci.

SUF 16 CNC/S2000SUF 16 CNC/S2000SUF 16 CNC/S2000SUF 16 CNC/S2000SUF 16 CNC/S2000SUF 16 CNC/S2000
LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Řehula Profil uživatele | 24.11.2011 22:14  
Ruční programování

Ruční programování

Ruční programování je typické pro tvorbu NC kódu jednodušších strojních součástí. Tento způsob programování je v poslední době nahrazen strojním programováním, pomocí kterého můžeme obrábět součásti velmi složitých a přesných tvarů lze rozdělit do dvou základních fází - konstrukční a technologickou přípravu

Ruční programováníRuční programováníRuční programováníRuční programováníRuční programováníRuční programování
LAC » Výukové materiály
Publikovaný | Miroslav Řehula Profil uživatele | 24.11.2011 22:13  
1
2