Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

TEM » Výukové materiály

Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,.. 

 
6. ZÁKLADY MECHANIKY TEKUTIN

6. ZÁKLADY MECHANIKY TEKUTIN

Mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj. silami v kapalinách a plynech a pohybem kapalin a plynů (prouděním).

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 30.11.2011 08:24  
 
5. ZÁKLADY DYNAMIKY

5. ZÁKLADY DYNAMIKY

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles).Zabývá se tedy veličinami spojenými s dynamikou pohybu, jako např. hybnost a energie. Jedním ze základních cílů dynamiky je určit pohyb hmotného bodu (případně tělesa nebo těles), známe-li síly na hmotný bod (těleso nebo tělesa) působící. Jde tedy o určení polohy a rychlosti hmotného bodu (tělesa nebo těles) v daném čase.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 30.11.2011 08:21  
 
4. ZÁKLADY KINEMATIKY A TEORIE MECHANISMŮ

4. ZÁKLADY KINEMATIKY A TEORIE MECHANISMŮ

Kinematika je část mechaniky, která se zabývá klasifikací a popisem různých druhů pohybu, ale nezabývá se jeho příčinami. Naproti tomu dynamika zkoumá pohyb z hlediska působení sil. Kinematika se tedy zaměřuje na sledování polohy, rychlosti apod. Nesleduje však dynamické veličiny, jako např. hybnost a energii, kterými se zabývá dynamika. Důležitým kinematickým pojmem je hmotný bod. Jedná se o idealizaci, kdy libovolné těleso při popisu jeho pohybu nahrazujeme bodem s danou hmotností. Tento bod obvykle umísťujeme do těžiště tělesa. Poloha tělesa je údaj, vyjadřující umístění tělesa vzhledem ke vztažné soustavě.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 30.11.2011 08:20  
 
3. PRUŽNOST A PEVNOST

3. PRUŽNOST A PEVNOST

Tato galerie si klade za cíl naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti materiálů. Definuje základním pojmy mechaniky tuhých deformovatelných těles. Zabývá se základními druhy namáhání - tah, tlak, smyk, ohyb, krut, vzpěr pro staticky určité konstrukce.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 27.8.2011 22:10  
 
1. ÚVOD DO MECHANIKY

1. ÚVOD DO MECHANIKY

Tato galerie se zabývá základnímy pojmy se kterými mechanika pracuje,rozdělením mechaniky, základnímy zákony a vazbami na ostatní předměty.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 11.4.2011 09:23  
 
2. STATIKA

2. STATIKA

Tato galerie se zabývá STATIKOU: Statika je část mechaniky, která se zabývá tělesy nacházejícími se v klidu v určité vztažné soustavě, silami, které mezi takovýmito tělesy působí a rovnováhou celého systému. Statika je součástí dynamiky. Je zaměřena na jednotlivé metody statiky a jejich užití na praktických příkladech.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 11.4.2011 09:23