Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

STR » Výukové materiály

Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,.. 

 
Potrubí a armatury

Potrubí a armatury

Potrubí slouží k dopravě kapalin, plynů, sypkých hmot i kusového materiálu. V galerii se seznámíte s různými druhy potrubí a armaturami.

STR » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Petr Unčovský Profil uživatele | 29.8.2011 11:57  
 
Spoje perové

Spoje perové

Perové spoje se používají k přenosu krouticího momentu z hřídele na náboj a k zajištění axiálního pohybu náboje po hřídeli.Řadíme je mezi spoje s tvarovým stykem.

Spoje perovéSpoje perovéSpoje perovéSpoje perové
STR » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Petr Unčovský Profil uživatele | 27.8.2011 21:32  
Spoje nýtové

Spoje nýtové

Ve strojírenství až do poloviny 20. stol. bylo nýtování využíváno při stavbě mostů a ocelových konstrukcí, lokomotiv, lodí, tanků… , později byly nýtované konstrukce nahrazeny výhodnějšími konstrukcemi svařovanými. V galerii se seznámíte se základními druhy nýtů, s provedením nýtových spojů a s výpočty.

STR » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Petr Unčovský Profil uživatele | 27.8.2011 21:31  
 
Spoje kolíkové a čepové

Spoje kolíkové a čepové

Kolíkové i čepové spoje slouží k zajištění vzájemné polohy dvou nebo několika částí, při tzv. skolíkování k zabránění posuvu jedné části vůči druhé, k vytvoření kloubového spoje apod.

Spoje kolíkové a čepovéSpkolíkové a čepovéojeSpkolíkové a čepovéojeSpkolíkové a čepovéoje
STR » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Petr Unčovský Profil uživatele | 27.8.2011 21:31  
Spoje pružné

Spoje pružné

Pružné spoje se řadí mezi spoje rozebíratelné. Pružný spoj vznikne vložením ocelového nebo pryžového pružného prvku (pružiny) mezi spojované části a zároveň umožňuje jejich vzájemný funkční pohyb.

Spoje pružnéSpoje pružnéSpoje pružnéSpoje pružné
STR » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Petr Unčovský Profil uživatele | 27.8.2011 21:30  
Spoje klínové

Spoje klínové

Klínový spoj patří mezi spoje rozebíratelné. Používá se k přenosu otáčivého pohybu z jedné součásti na druhou. Obvykle jde o spoj hřídele s nábojem.

Spoje klínovéSpoje klínovéSpoje klínovéSpoje klínové
STR » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Petr Unčovský Profil uživatele | 27.8.2011 21:29  
Tlakové spoje

Tlakové spoje

Podstatou tlakového spoje je tření, které vzniká ve stykové ploše spojovaných součástí. Znakem tohoto spoje je vždy přesah hřídele proti díře. Tlakové spoje patří mezi spoje se silovým stykem.

Tlakové spojeTlakové spojeTlakové spojeTlakové spoje
STR » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Petr Unčovský Profil uživatele | 27.8.2011 21:28  
Spoje šroubové

Spoje šroubové

Šrouby jsou spojovací součásti, které umožňují rozebíratelně spojit strojní součásti různého druhu. V galerii se seznámíte, se základními závity ,šrouby maticemi a podložkami, s jištěním šroubových spojů a výpočty.

STR » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Petr Unčovský Profil uživatele | 27.8.2011 21:26  
 
Svěrné spoje

Svěrné spoje

Svěrným spojováním je možné fixovat náboj s hřídelem v libovolné vzájemné poloze.Patří mezi spoje rozebíratelné se silovým stykem.

Svěrné spojeSvěrné spojeSvěrné spojeSvěrné spoje
STR » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Petr Unčovský Profil uživatele | 27.8.2011 21:26  
Rozdělení spojů

Rozdělení spojů

Strojní spojovací součásti a části spojované tvoří spolu celek, který nazýváme spoj. Podle toho, jak a čím jsou jednotlivé součásti vzájemně spojované, rozlišujeme spoje na rozebíratelné a nerozebíratelné.

Rozdělení spojůRozdělení spojůRozdělení spojůRozdělení spojů
STR » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Petr Unčovský Profil uživatele | 27.8.2011 21:24