Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

STE » Výukové materiály

Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,.. 

1
2
Koroze kovů a slitin

Koroze kovů a slitin

Koroze je rozrušování materiálu vzájemným chemickým nebo fyzikálně chemickým působením materiálu a okolního prostředí, které může být pevné, kapalné nebo plynné. Účinky koroze se projevují změnami vlastností materiálu. Zhoršují se zejména vlastnosti mechanické, materiál křehne, praská a mění se jeho tvar a rozměry. Pouze dokonalá a vhodně zvolená ochrana materiálu prodlužuje více než dvojnásobně životnost strojních součástí. Optimální ochrana nešetří pouze energii a suroviny, ale také lidskou práci.

Koroze kovů a slitinKoroze kovů a slitinKoroze kovů a slitinKoroze kovů a slitinKoroze kovů a slitinKoroze kovů a slitin
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 20.9.2011 22:33  
Způsoby ochrany proti korozi

Způsoby ochrany proti korozi

Korozní rychlost kovových materiálů lze ovlivnit úpravou prostředí, ve kterém korozní děj probíhá. Mezi tyto úpravy patří i použití inhibitorů koroze kovů. Inhibitor je látka, která přidána v malé koncentraci do prostředí snižuje korozní rychlost. Existuje velké množství látek, které mají inhibiční účinky.

Způsoby ochrany proti koroziZpůsoby ochrany proti koroziZpůsoby ochrany proti koroziZpůsoby ochrany proti koroziZpůsoby ochrany proti koroziZpůsoby ochrany proti korozi
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 20.9.2011 22:33  
Pájení a lepení

Pájení a lepení

Pájením získáváme pevné nerozebíratelné spoje součástí ze stejnorodého a často i různorodého materiálu. Spoje získané pájením jsou těsné a vyhovují požadavkům vakuové techniky. Působením kapilární vzlínavosti vyplňuje póry stykových ploch i spáru mezi součástmi. Pájkový kov difunduje do základního materiálu.

Pájení a lepeníPájení a lepeníPájení a lepeníPájení a lepeníPájení a lepeníPájení a lepení
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 9.9.2011 23:25  
Svařování

Svařování

Svařování patří do kategorie nerozebíratelných spojení, při kterém dochází k roztavení přídavného i spojovaného materiálu a k následnému spojení. Součást vyrobená jako svařenec může mít až o 50% nižší hmotnost než součást vyrobená litím.

SvařováníSvařováníSvařováníSvařováníSvařováníSvařování
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 8.9.2011 21:31  
Slévárenství

Slévárenství

Odlitky tvoří převážnou část kovových strojů. Slévárenství je způsob výroby kovových součástí, při kterém roztavený kov vlijeme do formy. Odlitek získaný ztuhnutím kovu ve formě je již buď hotový výrobek nebo se dále mechanicky opracovává. Sléváním vyrábíme předměty velmi složitého tvaru, kterého bychom těžko dosáhly obráběním, tvářením. Odléváním vyrábíme stojany obráběcích strojů, lože, karburátory, bloky motorů, písty spalovacích motorů.

SlévárenstvíSlévárenstvíSlévárenstvíSlévárenstvíSlévárenstvíSlévárenství
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Aleš Habartík Profil uživatele | 4.9.2011 23:19  
Tváření kovů

Tváření kovů

Tváření patří k nejproduktivnějším oborům technologie. Využití materiálu je velmi hospodárné s nejmenším odpadem. Výrobní pochody lze velmi dobře mechanizovat a automatizovat. Během tváření dochází k zpevnění tvářeného materiálu, při vyšších teplotách může dojít k rekrystalizaci. Pro ohřev polotovarů určených pro volné kování se nejčastěji používají komorové pece.

Tváření kovůTváření kovůTváření kovůTváření kovůTváření kovůTváření kovů
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Jan Šulc Profil uživatele | 14.4.2011 19:52  
Základy metalografie a tepelné zpracování

Základy metalografie a tepelné zpracování

Mechanické vlastnosti slitin železa jsou dány jejich chemickým složením. Velmi výrazně na ně působí zejména uhlík a rozhodným způsobem ovlivňuje jejich výslednou strukturu a vlastnosti ocelí, litin i barevných kovů. Základní stavební částice krystalické látky jsou atomy, které jsou u různých prvků různě velké. V krystalické látce jsou atomy rozloženy v prostoru podle přesného pořádku, který se nazývá mřížka.

Základy metalografie a tepelné zpracováníZáklady metalografie a tepelné zpracováníZáklady metalografie a tepelné zpracováníZáklady metalografie a tepelné zpracováníZáklady metalografie a tepelné zpracováníZáklady metalografie a tepelné zpracování
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 12.4.2011 23:04  
Technické materiály - plasty, pomocné technické materiály

Technické materiály - plasty, pomocné technické materiály

Plasty jsou organické sloučeniny složené z obřích molekul tzv. makromolekul, které obsahují tisíce atomů, především uhlíku a vodíku, k nimž přistupují atomy dalších prvků např. chloru, fluoru, kyslíku, dusíku aj. Mají hustoru 900 až 2200 *103kg/m3, tepelně odolávají 90°C u termoplastů a 120°C u reaktoplastů, tepelná vodivost až 200 x menší než u oceli.Součástí plastů jsou plniva, změkčovadla, barviva, stabilizátory, nadouvadla a maziva.

Technické materiály - plasty, pomocné technické materiályTechnické materiály - plasty, pomocné technické materiályTechnické materiály - plasty, pomocné technické materiályTechnické materiály - plasty, pomocné technické materiályTechnické materiály - plasty, pomocné technické materiályTechnické materiály - plasty, pomocné technické materiály
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 20.2.2011 11:45  
Technické materiály - litina, neželezné kovy

Technické materiály - litina, neželezné kovy

Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně v kuplovnách nebo v elektrických pecích. Taví se při teplotě nižší než ocel. Šedá litina je nejčastěji používaným konstrukčním materiálem k odlévání nosných částí strojů. Kvůli lupínkovému grafitu má omezenou pevnost a její houževnatost je velmi malá.

Technické materiály - litina, neželezné kovyTechnické materiály - litina, neželezné kovyTechnické materiály - litina, neželezné kovyTechnické materiály - litina, neželezné kovyTechnické materiály - litina, neželezné kovyTechnické materiály - litina, neželezné kovy
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 20.2.2011 11:44  
Technické materiály - surové železo, ocel

Technické materiály - surové železo, ocel

Základním materiálem používaným ve strojírenství jsou nejen kovy a jejich slitiny. Materiály v každé skupině mají z části společné, zčásti pro daný materiál specifické vlastnosti. Ocel a litinu vyrábíme ze surového železa, které je pro praktické využití nepoužitelné. Je příliš křehké, obsahuje více než 5% uhlíku. Ocel i litinu tedy vyrábíme ze surového železa.

Technické materiály - surové železo, ocelTechnické materiály - surové železo, ocelTechnické materiály - surové železo, ocelTechnické materiály - surové železo, ocelTechnické materiály - surové železo, ocelTechnické materiály - surové železo, ocel
STE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 20.2.2011 11:43  
1
2